Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση

3 ώρες

Παρουσίαση εργασίας ενώπιον της τάξης

90λεπτά

Η μεταφρασμένη πλέον εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον της τάξης.

 


Μετάφραση Συνέντευξης μέσω skype


Το παρόν ολιγόλεπτο video αποτελεί ένα απόσπασμα από τη συνολική εργασία που δημιουργήθηκε από τους μαθητές και μαθήτριες και παρουσιάστηκε ενώπιον της τάξης.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2784