Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)

Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση

3 ώρες

Συνέντευξη

90λεπτά

Την ώρα του μαθήματος των γερμανικών συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα με τον διαδραστικό πίνακα και κατορθώσαμε να επικοινωνήσουμε μέσω Skype με τον κύριο Fleischer. Η συζήτηση ξεκίνησε, αφού προηγουμένως συμφωνήθηκε ο τρόπος διεξαγωγής της συνέντευξης. Οι μαθητές/τριές μας, έδωσαν μαθήματα πολιτισμού, ήθους, άριστης συμπεριφοράς και καλής αγωγής. Έθεσαν ερωτήματα για ζητήματα που τους ενδιέφεραν, ξεκινώντας με απλές ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα, πώς αποφάσισε ο κύριος Fleischer,να ασχοληθεί με τις γερμανικές αποζημιώσεις, την αγάπη του για την Ελλάδα, την Ελληνίδα σύζυγό του, το πανεπιστήμιο Αθηνών στο οποίο εργάζεται αμισθί. Η συζήτηση διήρκησε 90 λεπτά. Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν μεγάλος, η συμπεριφορά τους άξια επαίνου και η διεξαγωγή του όλου εγχειρήματος καταπληκτική. Μετά το τέλος της συζήτησης ευχαριστήσαμε τον κύριο Fleischer, γιατί μας διέθεσε το χρόνο του απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις των μαθητών.Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά, εξέφρασαν σκέψεις και συναισθήματα κατανόησαν διάφορους πολιτισμούς και μέσω της άμεσης επικοινωνίας απέκτησαν  καλύτερη γνώση της γερμανικής γλώσσας.


Συνέντευξη/συζήτηση με τον ιστορικό κ. Η. Fleischer.


Το παρόν βίντεο αποτελεί απόσπασμα της συνέντευξης/συζήτησης των μαθητών με τον ιστορικό κ. H. Fleischer.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Συνέντευξη από τον Γερμανό Ιστορικό κ. Hagen Fleischer και μετάφραση» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2782