ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Κατά τη διαδασκαλία της ενότητας "Το Σύνταγμα του 1844" από το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Γ΄ Λυκείου (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) οι μαθητές παρακινούνται να αναζητήσουν, σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, υλικό από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Ο καθηγητής τους προτρέπει επίσης να διερευνήσουν την πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν ως πηγή για τη συγκεκριμένη περίοδο και λογοτεχνικά κείμενα συγγραφέων της εποχής. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του εθνικού τυπογραφείου, της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και της πύλης για την ελληνική γλώσσα  παρέχουν σχετικό υλικό προς μελέτη και παρατήρηση.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ "ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844" ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Συλλογή υλικού από το Διαδίκτυο
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Υπολογιστών
Συζήτηση και αξιολόγηση υλικού- σύνθεση εργασιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
αντιμετώπιση της Ιστορίας ως συνεχιζόμενης πορείας του ανθρώπου στο χρόνο
κατανόηση της διαφοράς των πολιτευμάτων τότε και σήμερα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ιστορία, κατεύθυνσης, κόμματα, σύνταγμα, 1844, 3η Σεπτεμβρίου,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό εγχειρίδιο, τετράδιο ή μπλοκ σημειώσεων με την αναγκαία γραφική ύλη, εργαστήριο υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ) με σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.