Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ

3 ώρες

ΨΗΦΙΔΩΤΑ

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_xartokoptikis_3.docx

Κανονικά ψηφιδωτά (στόχος 4)

Με τον όρο ψηφιδωτό ή πλακόστρωση εννοούμε μια διευθέτηση κλειστών σχημάτων, τα οποία καλύπτουν πλήρως το επίπεδο, χωρίς επικαλύψεις ή χάσματα. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με τα ψηφιδωτά που δημιουργούνται από κανονικά πολύγωνα.

Ρωτάμε τους  μαθητές να σκεφτούν που συναντούν πολύγωνα στην φύση. Συζητάμε μαζί  τους και δείχνουμε τις εικόνες παρακάτω. Αναφέρουμε ακόμη και τα σχέδια στα περσικά χαλιά, τις φολιδώσεις πάνω στο δέρμα κάποιων ερπετών, τους κρυστάλλους και πολλά άλλα.


ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

ΔεΙχνουμε στους μαθητές τις παρακάτω εικόνες και τους προκαλούμε να βρουν και άλλες

Χαρτοκοπτική


ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ


Ιστοσελίδες


Ιστοσελίδες : πατείστε πάνω στον κόκκινο κύκλο


Δημιουργός Σεναρίου: AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΚΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2839