ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές δουλεύουν στο περιβάλλον του χελωνόκοσμου  και πειραματίζονται με την χελώνα προσπαθώντας να δημιουργήσουν  σχήματα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εργαλείο μεταβλητότητας (ψηφίδα μεταβολέας του χελωνόκοσμου) που τους  επιτρέπει την συνεχή αλλαγή ενός σχήματος, το οποίο έχει δημιουργηθεί με παραμετρικές διαδικασίες. Έτσι οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά, αποκωδικοποιούν διαδικασίες και  διαμορφώνουν άποψη για την έννοια και το σχήμα του κανονικού πολυγώνου, καθώς και για τα επιμέρους στοιχεία του, όπως η γωνία του κανονικού πολυγώνου, η εξωτερική γωνία, η περίμετρος του πολυγώνου κ.α.  Μέσα από χειραπτικά, αλλά και ηλεκτρονικά εργαλεία δημιουργούν ψηφιδωτά με τα κανονικά πολύγωνα με μια παιχνιδιάρικη διάθεση και ανακαλύπτουν σιγά σιγά τους κανόνες που υπάρχουν για να γίνει αυτό.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σήμερα όλο και περισσότερο, γίνεται κατανοητή η ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία της μάθησης ως προσωπικής «περιπέτειας» του μαθητή και η «κατασκευή» της γνώσης από τον ίδιο, αξιοποιώντας το «λάθος» του και αποδίδοντας έμφαση στη συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης (Papert, 1980). Στο περιβάλλον του χελωνόκοσμου, οι μαθητές μπορούν να ‘χτίσουν’ πάνω στις διαισθήσεις τους εκμεταλλευόμενοι τη γνώση που έχουν για το πώς κινούνται στο φυσικό χώρο για να μάθουν γεωμετρία. Η κατασκευή σχημάτων μέσα από την κίνηση της χελώνας, καθώς και οι ιδιότητες που προκύπτουν, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση των πολυγώνων και της γεωμετρίας γενικότερα. Οι μαθητές έχουν μπροστά τους ένα κλασικό παράδειγμα που το περιβάλλον χαρτί-μολύβι δεν μπορεί να αποδώσει. Έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα σχεδιασμένα εργαλεία μεταβολής με τα οποία μπορούν να χειριστούν δυναμικά τα σχήματα που κατασκευάζονται από τη χελώνα μεταβάλλοντας συνεχώς τις τιμές των μεταβλητών των προγραμμάτων σε γλώσσα Logo. Η κίνηση που προσφέρει στα σχήματα ο μεταβολέας του χελωνόκοσμου βοηθά στην ανακάλυψη ιδιοτήτων των πολυγώνων και δεν μπορεί να αποδοθεί με τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μαθηματικά (ΔΕ) > Γεωμετρία > Κανονικά πολύγωνα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο υπολογιστών
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ LOGO
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο υπολογιστών
ΨΗΦΙΔΩΤΑ
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο υπολογιστών
ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ LOGO(1)
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο υπολογιστών
ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ LOGO (2)
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν το λογισμικό χελωνόκοσμος και να εξοικειωθούν με αυτό
Να ανακαλύψουν ότι το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός πολυγώνου είναι 360 ͦ
Να ανακαλύψουν τους κανόνες που ισχύουν για να δημιουργήσουν ψηφιδωτά με κανονικά πολύγωνα
Να γνωρίσουν οτι τα κανονικά πολύγωνα με τον ίδιο αριθμό πλευρών είναι όμοια
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κανονικά πολύγωνα, γωνίες πολυγώνου, ψηφιδωτά,
Υλικοτεχνική υποδομή
To εργαστήριο των υπολογιστών του σχολείου οπου οι μαθητές θα δουλεύουν ανα 2 , το λογισμικό χελωνόκοσμος, φύλλα εργασίας, ψαλίδια και κόλλες για την χαρτοκοπτική
Δημιουργός Σεναρίου: AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΚΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.