Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ

3 ώρες

ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ LOGO (2)

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
imikanonika_psifidota.docx

Ημικανονικά ψηφιδωτά (semi-regular tessellation)(στόχος 4)

Eάν τώρα θέλουμε να καλύψουμε το επίπεδο μας με διαφορετικά κανονικά πολύγωνα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο ίδιος αριθμός πολυγώνων θα πρέπει να συναντιούνται σε κάθε κορυφή και ότι εάν ξεκινήσουμε από μία κορυφή και δούμε κυκλικά γύρω της θα πρέπει να συναντήσουμε μία συγκεκριμένη σειρά πολυγώνων και αυτή η σειρά θα πρέπει να ικανοποιείται σε οποιαδήποτε κορυφή.

Προκαλούμε λοιπόν τους μαθητές να πειραματιστούν είτε με την χαρτοκοπτική είτε ηλεκτρονικά  και να δημιουργήσουν ημικανονικά ψηφιδωτά. Στην συνέχεια να δημιουργήσουν  μόνοι τους πια, διαδικασίες στον χελωνόκοσμο στις οποίες θα δημιουργούν την βασική μονάδα ενός ημικανονικού ψηφιδωτού.Η όλη διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί στο σπίτι όπου ομάδες μαθητών θα δημιουργήσουν εντυπωσιακά ψηφιδωτά.

 


Ημικανονικά ψηφιδωτά


Ημικανονικά ψηφιδωτά΄(semi-regular tesselation)


ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης


Άσκηση σχολικού βιβλίου

Δινεται στους μαθητές για το σπίτι η άσκηση 1 απο τα σύνθετα θέματα της παραγράφου 11.2 του σχολικού βιβλίου της γεωμετρίας της Β Λυκείου

vertex configutation

Ο παρακάτω πίνακας δίνεται στο φύλλο εργασίας

Παιχνίδι μνήμης - Ημικανονικά ψηφιδωτά


Δημιουργός Σεναρίου: AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΚΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2841