Μαθαίνοντας να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια!

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Μαθαίνοντας να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια!

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Πρόκειται για ένα σενάριο στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης που διεξάγεται σε παιδιά Β δημοτικού. Σκοπό έχει να  ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς στο δρόμο τόσο ως πεζούς όσο και ως οδηγούς ποδηλάτου.

Διευκρίνηση: το σενάριο για να ολοκληρωθεί σωστά υπερβαίνει τις 3 διδακτικές ώρες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές της Β Δημοτικού τα σήματα του ΚΟΚ και τους κανόνες ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
"Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης" & τα φωτεινά μπαλόνια
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας και Αίθουσα πληροφορικής
Επίσκεψη αστυνομικού και σχολικής τροχονόμου
50λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής
Παιχνίδι: Το γλωσσάρι της κυκλοφοριακής αγωγής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Εκμάθηση και ομαδοποίηση των σημάτων του ΚΟΚ
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα πληροφορικής
Κοντινές διαδρομές- επισήμανση επικίνδυνων σημείων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και να γίνουν φορείς προς τις οικογένειές τους
Να είναι σε θέση να κατανοούν τη λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη (πεζών και οχημάτων)
Να κατανοήσουν τις κυριότερες πινακίδες σήμανσης και τις τρεις κατηγορίες σημάτων.
Να ξεχωρίσουν ποια οδική συμπεριφορά είναι επικίνδυνη και ποια ασφαλής.
Να ευαισθητοποιηθούν και να προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση της διαδρομής τους προς το σχολείο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Κυκλοφοριακή αγωγή, σήματα, οδική ασφάλεια, τροχονόμος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: μαρία γαϊτανίδη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μαθαίνοντας να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια!» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.