Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Άλλο)

Κάνω το σχολείο μου πράσινο

3 ώρες

Βιβλιογραφική μελέτη

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx fyllo_ergasias_2.docx fyllo_ergasias_3.docx

Οι εκπαιδευόμενοι της 1ης ομάδας αναζήτησαν μέσα από περιοδικά, εφημερίδες αλλά κυρίως μέσα από το διαδίκτυο τι είναι η «αειφορία», το «αειφόρο σχολείο», η «πράσινη οικονομία» αλλά και πού υπάρχουν πράσινα σχολεία, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, ώστε να διαπιστώσουν τη δράση τους.


Μελέτες


Πράσινο σχολείο


Πράσινο σχολείο στην Ελλάδα


Δημιουργός Σεναρίου: Ισμήνη Καβαλλάρη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κάνω το σχολείο μου πράσινο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2947