Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Άλλο)

Κάνω το σχολείο μου πράσινο

3 ώρες

Παρουσίαση των εργασιών

15λεπτά

Η ολοκλήρωση των εργασιών συνοδεύεται από την παρουσίασή τους, δηλαδή την όλη διεργασία με την οποία οι εκπαιδευόμενοι ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους σε άλλους (Τρικαλίτη & Παλαιοπούλου-Σταθοπούλου, 1999). Οι εκπαιδευόμενοι αποφάσισαν να δημοσιεύσουν την εργασία τους σε μορφή άρθρων στον τοπικό τύπο, ώστε να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.


Δημιουργός Σεναρίου: Ισμήνη Καβαλλάρη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κάνω το σχολείο μου πράσινο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2950