Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Άλλο)

Κάνω το σχολείο μου πράσινο

3 ώρες

Συγκρότηση ομάδων και οργάνωση εργασιών

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx fyllo_ergasias_2.docx

Η φάση της συγκρότησης της ομάδας και της οργάνωσης των εργασιών έχει στόχο τη βαθύτερη γνωριμία των μελών της ομάδας, την ανάπτυξη κλίματος οικειότητας και εμπιστοσύνης, τον καθορισμό του συμβολαίου συνεργασίας και τον καθορισμό των υποθεμάτων του project  (Βασάλα, 2011). Στη διεξαγωγή του παρόντος project, τα μέλη της ομάδας γνωρίζονται μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι είναι οι εκπαιδευόμενοι ενός τμήματος, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ομαδικές εργασίες, οπότε οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν αυτόματα σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων. Η εκπαιδεύτρια, άφησε τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους να συγκροτήσουν τις ομάδες που επιθυμούσαν, ώστε τα μέλη τους να νιώθουν αποδεκτά και ασφαλή μέσα στην ομάδα.

Προτού ξεκινήσουν οι εργασίες που συμφωνήθηκαν, η εκπαιδεύτρια προέτρεψε τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν και να θέσουν κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και των μικρότερων ομάδων (υποομάδων) που σχηματίστηκαν, με ρητά διατυπωμένες τις ατομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ομάδας. Με άλλα λόγια, τους προέτρεψε να διαμορφώσουν το «συμβόλαιο» συνεργασίας, μια συμφωνία δηλαδή μεταξύ των μελών για το πώς θα εργαστούν στη συνέχεια. Το συμβόλαιο διαμορφώθηκε από κάθε ομάδα, αλλά και από την τάξη ολόκληρη. Στο συμβόλαιο μπήκαν όροι και για την εκπαιδεύτρια, εφόσον θεωρείται μέλος της ομάδας (Βασάλα, 2011).

Αναλυτικά, οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ έγραψαν στο συμβόλαιό τους

 • Να σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων
 • Να τηρούμε τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης σε κάθε συνάντηση
 • Να ενημερώνουμε έγκαιρα τους άλλους, σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να έρθει στη συνάντηση ή θα αργήσει ή θα αποχωρήσει νωρίτερα
 • Να μιλάμε όμορφα μεταξύ μας, και να αποφεύγουμε χαρακτηρισμούς που υποτιμούν το συμμαθητή μας
 • Δεν στρεφόμαστε εναντίον κάποιου
 • Προσφέρουμε όλοι όσο περισσότερο μπορούμε
 • Όλες οι γνώμες είναι αποδεκτές και αντιμετωπίζονται με ενδιαφέρον και σεβασμό από όλους
 • Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που συμφωνήθηκαν
 • Να πηγαίνουμε προετοιμασμένοι στις συναντήσεις
 • Να ολοκληρώνουμε εντός του χρονοδιαγράμματος τις προγραμματισμένες εργασίες
 • Όλοι θα συμμετέχουμε ενεργά και θετικά στις δράσεις και τις συζητήσεις της ομάδας, με πληροφορίες, ιδέες, επιχειρήματα και προτάσεις
 • Να βοηθάμε τα μέλη της ομάδας στις δυσκολίες τους, αλλά και να ζητάμε από τους άλλους βοήθεια με στόχο την πρόοδο του έργου μας
 • Δεν εκμεταλλεύεται κανείς την εργασία άλλου μέλους (Βασάλα, 2011)

Παράλληλα καθορίστηκαν τα υποθέματα, οι βασικοί δηλαδή θεματολογικοί άξονες του project:

 • Η έννοια του αειφόρου σχολείου
 • Ανακύκλωση χαρτιού –αναλωσίμων και Πράσινη Ταράτσα –Δεντροφύτευση
 • «Πράσινο Κυλικείο»

Δημιουργός Σεναρίου: Ισμήνη Καβαλλάρη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κάνω το σχολείο μου πράσινο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2946