Φάση Σεναρίου

Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Άλλο)

Κάνω το σχολείο μου πράσινο

3 ώρες

Συνέντευξη με τους εργαζόμενους στο κυλικείο

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx fyllo_ergasias_2.docx fyllo_ergasias_3.docx

Οι εκπαιδευόμενοι διερεύνησαν μέσα από συνεντεύξεις με τους εργαζόμενους στο κυλικείο του ΣΔΕ το Πράσινο Κυλικείο - τις πράσινες τροφές. Οι συζητήσεις με τους ανθρώπους καταγράφηκαν σε μαγνητόφωνο, ώστε να απομαγνητοφωνηθούν στη συνέχεια. Οι εκπαιδευόμενοι έγραψαν και δικά τους κείμενα, τα οποία προήλθαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων, επισημαίνοντας κάθε φορά «ποιος έλεγε τι» και «με ποια ειδικότητα».


Δημιουργός Σεναρίου: Ισμήνη Καβαλλάρη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κάνω το σχολείο μου πράσινο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2949