Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο , Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση με χρήση ιστοσελίδων και φύλλων εργασίας

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο , Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση με χρήση ιστοσελίδων και φύλλων εργασίας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο παρόν σενάριο,  περιλαμβάνεται η λεπτομερής παρουσίαση του ανδρικού και του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, η γονιμοποίηση, η εμφύτευση του ζυγωτού, τα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου από το ζυγωτό στο νεογέννητο εξετάζοντας την εμβρυική ζωή και καταλήγοντας στη γέννηση-τοκετό. Επιπλέον παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι αντισύλληψης και ζητούνται από τους μαθητές, μικρές εργασίες για μερικά σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες για τον εαυτό τους και για το κοινωνικό σύνολο.

Λόγω της μεγάλης έκτασης των  φύλλων εργασίας, δεν ακολουθείται η ίδια οργάνωση σε όλα για γενικές ερωτήσεις , διαδικασία ελέγχου απαντήσεων, έλεγχο γνώσεων και επέκταση.Το παρόν σενάριο πραγματοποιείται σε 3 διδακτικές ώρες. Είναι σημαντικό κεφάλαιο και οι μαθητές δεν έχουν άλλη ευκαιρία να το διδαχτούν αναλυτικά στη διάρκεια της υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης, επομένως δικαιολογείται η επιλογή των πολλών  φύλλων εργασίας.

Οι μαθητές στο τέλος των 3 διδακτικών ωρών θα έχουν όχι μόνο συζητήσει και ανταλλάξει απόψεις με τους συμμαθητές τους αλλά θα έχουν επιβεβαιώσει ή απορρίψει τις αρχικές τους απόψεις για την αναπαραγωγή του ανθρώπου. Οι επεκτάσεις στα φύλλα εργασίας τους προτρέπουν να ανατρέξουν σε διαδικτυακές πηγές σαν εργασία για το σπίτι, να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές για την υγεία, σχετικά με θέματα που αφορούν στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών της γυναίκας σε πιθανή εγκυμοσύνη ( όπως σωστή διατροφή και αποφυγή καπνίσματος) , στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και στην αντισύλληψη.

Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχτεί τη γονιμοποίηση στα φυτά και στα ζώα, την εσωτερική γονιμοποίηση στα σπονδυλωτά ζώα, τα ωοτόκα και ζωοτόκα ζώα, έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες του σπερματοζωαρίου , του ωαρίου, του εμβρύου και της κύησης στα θηλαστικά και έχουν ήδη αποκτήσει δεξιότητες χειρισμού Η/Υ με άνεση στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων και περιήγησης στο διαδίκτυο. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Αναπαραγωγή στον άνθρωπο, Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση, Αναπαραγωγικό σύστημα και υγεία.

Η διδασκαλία με τη βοήθεια ιστοσελίδων και φύλλων εργασίας είναι συμβατή με το αναλυτικό πρόγραμμα.

Στο παρόν σενάριο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες κατανόησης που οφείλονται στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και αφορούν στο ότι: 

- δεν αντιλαμβάνονται ότι η γονιμοποίηση γίνεται μόνο μέσα στην σάλπιγγα (ωαγωγός)

- δεν γνωρίζουν ακριβώς την πορεία του ωαρίου, δηλαδή τον έμμηνο κύκλο των γυναικών

- δεν αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς ρόλους του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου κατά τη διάρκεια της κύησης

- δυσκολεύονται να αποδεχτούν ότι το ανθρώπινο έμβρυο αναπτύσσεται σταδιακά όπως και τον τρόπο σχηματισμού των διδύμων

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιολογία > Αναπαραγωγή > Άνθρωπος - Αναπαραγωγικό σύστημα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αρχικές ερωτήσεις - αναπαραγωγικό σύστημα ανθρώπου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Γονιμοποίηση - εγκυμοσύνη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Τοκετός - υγεία εγκύου - δραστηριότητες
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Αντισύλληψη - διαδικτυακές πηγές
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
να περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία του ανδρικού και του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος
Να περιγράφουν τα στάδια του έμμηνου κύκλου και τη δημιουργία του ζυγωτού σε περίπτωση γονιμοποίησης
Να περιγράφουν συνοπτικά τα διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης του εμβρύου και της γέννησης
Να συνοψίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του εμβρύου και της εγκύου
να κατανοήσουν τη σημασία του ελέγχου των γεννήσεων με τη χρήση μέτρων αντισύλληψης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ανδρικό και γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, γονιμοποίηση, ανάπτυξη εμβρύου, κύηση, τοκετός, υγεία της μέλλουσας μητέρας, αντισύλληψη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι προτεινόμενες ιστοσελίδες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία της Βιολογίας ακόμα και από το σπίτι διαδικτυακά . Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 3 ατόμων στην αίθουσα της Πληροφορικής , εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα λάπτοπ και ένας βιντεοπροβολέας στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο εργαστήριο φυσικών επιστημών. Στο εργαστήριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Βιολογίας Α' και Γ' Γυμνασίου αντί του διαδραστικού βιβλίου του μαθητή από την ιστοσελίδα του Φωτοδενδρου.
Δημιουργός Σεναρίου: Νικολέτα ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο , Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση με χρήση ιστοσελίδων και φύλλων εργασίας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.