Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Γυμνάσιο)

Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική

3 ώρες

Παρουσίαση θέματος - Ανάλυση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.pdf

Παρουσιάζουμε στα παιδιά το θέμα «Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική», αναλύοντας τη διαδρομή που έχουμε δημιουργήσει. Κατόπιν δίνουμε το φύλλο εργασίας, επιδιώκοντας να γίνει σύνδεση με την εικόνα του παιδιού σήμερα και τις αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας στη σύγχρονη κοινωνία.


Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική

Αναλυτικός διαχωρισμός των έργων που διαπραγματεύονται το παιδί και την παιδική ηλικία στη Νεοελληνική ζωγραφική.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3174