Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Γυμνάσιο)

Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική

3 ώρες

Δημιουργία εικαστικού έργου - τέχνη από σκουπίδια

45λεπτά

Οι μαθητές συγκρίνουν  τις λίστες τους με τα παιχνίδια (φύλλο εργασίας από την προηγούμενη φάση) και εντοπίζουν τα πιο δημοφιλή. Στην πορεία κατασκευάζουν κάποιο από αυτά δουλεύοντας σε ομάδες και χρησιμοποιώντας τα ανακυκλώσιμα υλικά που έχουν φέρει. Δημιουργούν ομαδικές  κατασκευές, επιλέγοντας ένα παιχνίδι της σύγχρονης εποχής. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τρισδιάστατα έργα από τα ανακυκλώσιμα υλικά, που μπορούν είτε να ενωθούν είτε να χωριστούν σε κομμάτια είτε να αλλάξουν χρωματικά.

Σε αυτή τη φάση έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν βίντεο με παρόμοια δουλειά από μαθητές καθώς και από σύγχρονους καλλιτέχνες εκπροσώπους της trash art.


Δημιουργία της τέχνης από σκουπίδια, από μαθητές δημοτικού σχολείου.


Σύγχρονοι καλλιτέχνες δημιουργούν τέχνη από σκουπίδια (trash art)

Timothy "Tim" Noble (born 1966) and Susan "Sue" Webster (born 1967), are two British artists who work as a collaborative duo, and are associated with the post-YBA generation of artists (Σύνδεσμος: https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Noble_and_Sue_Webster )

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3177