Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Γυμνάσιο)

Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική

3 ώρες

Ανατροφοδότηση - Διάχυση - Διαθεματικότητα

45λεπτά

Σε αυτή τη φάση επιτυγχάνεται μία βαθύτερη ανάγνωση του συμβολικού χαρακτήρα των έργων τέχνης – τα σύμβολα της παιδικότητας, η διαχρονική αξία του παιχνιδιού - οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων στήνουν σε ένα σημείο του σχολείου ένα μουσείο παιδιού και παιδικής ηλικίας. Το τελικό προϊόν δημιουργίας, το  μουσείο, είναι έργο ομαδικό, μία κατασκευή και οδηγεί επιπλέον στην επίτευξη πνεύματος  συνεργασίας και επικοινωνίας. Παραμένει σε μία γωνία του σχολείου για λίγες μέρες, ώστε να το δουν και οι υπόλοιποι μαθητές. 

Η αξιολόγηση είναι αποτέλεσμα  της προσωπικής δημιουργίας των μαθητών και της κινητοποίησής τους γενικότερα, του προβληματισμού που ανέπτυξαν, της συνεργασίας και του ενδιαφέροντος που έδειξαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της διάθεσης επικοινωνίας  και  του βαθμού δημιουργικότητας και συνδυαστικής ικανότητας που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της ομαδικής κατασκευής. Σημαντικό επίσης είναι για την αξιολόγηση και ο βαθμός ανάπτυξης κριτικής ικανότητας των μαθητών, με το να αποδώσουν συμβολικό χαρακτήρα σε εικόνες και να εκφράσουν έναν προβληματισμό δικό τους. Γι αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται τα φύλλα εργασίας και κρίνεται στις ασκήσεις εικαστικής δημιουργίας το ποσοστό της κινητοποίησής τους.

Τα έργα των μαθητών και η δημιουργία του Μουσείου "Παιδιού και Παιδικής ηλικίας" θα εκτεθούν όπως αναφέρθηκε στο χώρο του σχολείου και θα ανακοινωθούν και στο ιστολόγιο του καθηγητή, ώστε τα αποτελέσματα να κυκλοφορήσουν έξω από την τάξη και να επιτευχθεί η διάχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (αυτοαξιολόγηση – ανατροφοδότηση).

Η συνολικήη συμμετοχή των μαθητών, καθώς και το αποτέλεσμα των εργασιών είναι η αυτοαξιολόγηση του καθηγητή. 

Δυνατότητα διαθεματικότητας: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου – Βιβλίο μαθητή «Μανόλης Αναγνωστάκης – Στο παιδί μου» (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/352/2380,9119/).

Στο ποίημα γίνεται αναφορά σε διάφορα παραμύθια. Οι μαθητές εντοπίζουν το συμβολισμό που χρησιμοποιείται στα διάφορα παραμύθια και κάνουν τη σύγκριση με το συμβολικό κόσμο που μελέτησαν μέσα από τη σχέση του παιδιού με το παιχνίδι, ανάλογα με την εποχή. Αναφέρονται σε διάφορες μορφές διαπαιδαγώγησης που αντιστοιχούν σε κάθε κοινωνία, όπως φαίνονται μέσα από τον κόσμο των παραμυθιών αλλά και των παιχνιδιών. Μπορούν να φτιάξουν δύο μεγάλα κολλάζ, συγκεντρώνοντας σύμβολα και μηνύματα από τον κόσμο "Παραμυθιού και Παιχνιδιού".

 


Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου – Βιβλίο μαθητή «Μανόλης Αναγνωστάκης – Στο παιδί μου».

Δυνατότητα διαθεματικότητας

Μουσείο Ελληνικού Παραδοσιακού Παιχνιδιού

Το Μουσείο Ελληνικού Παραδοσιακού Παιχνιδιού φιλοξενείται στους χώρους του Μουσείου Μαμούθ & Πάρκο Δεινοσαύρων στο Ωραιόκαστρο από τον Οκτώβριο του 2010.

Μουσείο Παιδιού και Παιδικής Ηλικίας στο χώρο του σχολείου


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3178