Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Γυμνάσιο)

Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο στοχεύει στο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα γενικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικών έργων της Νεοελληνικής ζωγραφικής, μέσα από το κοινό θέμα «Tο παιδί και η παιδική ηλικία». Ωθεί στο να εξερευνήσουν οι μαθητές το βαθύτερο νόημα που κρύβει η κάθε εικόνα ανάλογα με την κατάσταση της κοινωνίας που εκπροσωπεί και τέλος να γνωρίσουν  το έργο και την τεχνική των Ελλήνων ζωγράφων. 

Επίσης οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τους καλλιτέχνες της "Σχολής του Μονάχου", που είναι κύριοι εκφραστές της "ηθογραφίας", όπως  ο Νικηφόρος Λύτρας και ο Νικόλαος Γύζης, οι οποίοι αποτελούν το δίδυμο των κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων του 19ου αιώνα, που έδωσαν στη Nεοελληνική τέχνη τις  πρώτες πειστικές, εκφραστικές παιδικές εικόνες.

Επιπλέον κατά τη δημιουργία εικαστικού έργου από τους μαθητές επιχειρείται η επαφή τους με το κίνημα της τέχνης των σκουπιδιών (trash art) και με σύγχρονους δημιουργούς που το εκπροσωπούν.

Απώτερος στόχος είναι η μύηση στη διαδικασία καλλιτεχνικής δημιουργίας,  με το σκεπτικό ότι η  τέχνη για τους μαθητές αποκτά νόημα μόνο όταν τη βιώνουν ως βασική μορφή έκφρασης και ως ανταπόκριση στη ζωή.

Επιδιώκεται να μάθουν τρόπους ώστε να παράγουν δικές τους ιδέες για προσωπική έκφραση μέσω της τέχνης, να επεξεργάζονται και να τροποποιούν τις ιδέες τους για οπτική μορφοποίηση. Επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση μέσω της τέχνης, σχετικά με το πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στη μείωση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα στη συνειδητοποίηση της αξίας της ανακύκλωσης. Οι μαθητές εκπαιδεύονται στο να χρησιμοποιούν τα μέσα για να μεταδώσουν τη δική τους προσωπική εκφραστική πρόθεση.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο στοχεύει στο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την εικαστική αναπαράσταση του παιδιού και της παιδικής ηλικίας μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική. Συντελείται η διερευνητική προσέγγιση της συγκεκριμένης απεικόνισης στη Νεοελληνική ζωγραφική  με αφετηρία το 19ο αιώνα, ώστε να φανεί η ποικιλομορφία των εκφραστικών αναζητήσεων των δημιουργών και να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι έτσι αντανακλάται η αμοιβαία σχέση παιδί – παιδική ηλικία , κοινωνικό-ιστορικό περιβάλλον – οικογένεια.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνικά / Εικαστικά > Ζητήματα Εικαστικών Τεχνών >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσίαση θέματος - Ανάλυση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας.
Σύνδεση με τους καλλιτέχνες της Σχολής του Μονάχου
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική α'ιθουσα
Το παιδί & το παιχνίδι - Μουσείο Μπενάκη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα και αντίστοιχη συλλογή στο Μουσείο Μπενάκη.
Δημιουργία εικαστικού έργου - τέχνη από σκουπίδια
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα καλλιτεχνικών, σε συνδυασμό με δυνατότητα προβολής
Ανατροφοδότηση - Διάχυση - Διαθεματικότητα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Χώρος του σχολείου και σχολική αίθουσα.
Διδακτικοί Στόχοι
Εντοπισμός στοιχείων και πληροφοριών για το παιδί και τη θέση του στην εκάστοτε κοινωνία.
Δημιουργικός συνδυασμός της λειτουργίας απόδοσης του όγκου και του χώρου.
Αναγνώριση της διαφορετικής τεχνοτροπίας στα έργα με θέμα "Το παιδί και η παιδική ηλικία".
Αναγνώριση του διαφορετικού εικαστικού ύφους στα έργα που εξετάζονται με κοινό θέμα.
Ανάλυση και επεξεργασία της λειτουργίας του βάθους, μέσω του τόνου και του χρώματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
παιδί, παιδική ηλικία, Νεοελληνική ζωγραφική, ηθογραφικές εικόνες, το παιδί και το παιχνίδι, τέχνη των σκουπιδιών (trash art), σύγχρονη απόδοση του παιδιού,
Υλικοτεχνική υποδομή
Απαιτείται διαδραστικός πίνακας και σύνδεση στο διαδίκτυο, ή βιντεοπροτζέκτορας, φορητό λάπτοπ και σύνδεση στο διαδίκτυο.
Συγκέντρωση υλικού από τους μαθητές και τον καθηγητή, ανακυκλώσιμα υλικά από πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί κ.α., χαρτοταινία ή ατλακόλ, ψαλίδι ή κοπίδι. Χρωματικό υλικό: τέμπερες, παστέλ, μαρκαδόροι κ.α.


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.