Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Γυμνάσιο)

Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική

3 ώρες

Σύνδεση με τους καλλιτέχνες της Σχολής του Μονάχου

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_sholi_monahoy.pdf

Γίνεται σύνδεση των καλλιτεχνών της συγκεκριμένης εργογραφίας με τη "Σχολή του Μονάχου"


Η Σχολή του Μονάχου


Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το παιδί και η παιδική ηλικία μέσα από τη Νεοελληνική ζωγραφική» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3175