Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)

Γερά Δοντάκια

3 ώρες

Αφόρμηση, ανάδειξη ιδεών – Η αξία των δοντιών

45λεπτά

Ο στόχος της πρώτης Φάσης είναι η ανάδειξη των ιδεών των μαθητών αναφορικά με την αξία της υγείας των δοντιών και τους παράγοντες από τους οποίους αυτή επηρεάζεται. Στην αρχή της 1ης φάσης, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για το περιεχόμενο, τους στόχους του μαθήματος και τι αναμένει να έχουν μάθει στο τέλος του μαθήματος. 

 

1η Δραστηριότητα   (10 λεπτά)

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις, βάσει των πρότερων γνώσεων και εμπειριών τους, σχετικά με τι είναι αυτό που κάνει ένα χαμόγελο όμορφο. Για να μη περιοριστεί η συζήτηση γύρω από τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του χαμόγελου (χρώμα, σχήμα, πληρότητά) ο εκπαιδευτικός την τροφοδοτεί με ερωτήσεις προβληματισμού, όπως «το μόνο που κάνουν τα δόντια είναι να προσδίδουν ομορφιά;». Αυτό δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω προβληματισμό σχετικά με την αξία της υγείας των δοντιών. Οι μαθητές αναφέρουν εμπειρίες από την αλλαγή δοντιών τους και πως αυτή επηρέασε τον τρόπο που έτρωγαν.  Ο εκπαιδευτικός ζητά απο τους μαθητές να αναφέρουν, αν γνωρίζουν απο τις προσωπικές τους εμπειρίες, λόγους που σχετίζονται με τα δόντια και προκαλούν προβλήματα σίτισης. Ζητάται από τους μαθητές να χαμογελάσουν έντονα, ώστε να φανούν τα δόντια τους. Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται μια εικόνα (στον βιντεοπροβολέα ή στον διαδραστικό πίνακα), η οποία παραμένει αναρτημένη έως το τέλος της 1ης Φάσης, και δίνεται χρόνος για περαιτέρω σχόλια.

Δραστηριότητα 2η   (10 λεπτά)

Ο εκπαιδευτικός αναγράφει στον πίνακα με κεφαλαία γράμματα τη λέξη ΔΟΝΤΙΑ και ζητά από τους μαθητές να βρουν επίθετα που χαρακτηρίζουν τα δόντια (π.χ. άσπρα, γερά, καθαρά). Κάθε μαθητής λέει ένα επίθετο και το γράφει στον πίνακα. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δυσκολεύεται δίνεται βοήθεια από τον εκπαιδευτικό ή από τους συμμαθητές του. Έτσι, οι μαθητές εξοικειώνονται με τον γραπτό λόγο και διαμορφώνεται στον πίνακα ένα εννοιολογικό πλαίσιο, όπως το παρακάτω συνημμένο.

3η  Δραστηριότητα   (10 λεπτά)

Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να μετρήσουν τα δόντια τους. Δημιουργείται στον πίνακα ένα πλαίσιο με τα ονόματα των παιδιών και των αριθμό των δοντιών τους. Παρατηρούμε αν ο αριθμός των δοντιών των μαθητών είναι ίδιος ή διαφέρει και σχολιάζουμε. Συγκρίνουμε με τον αριθμό των δοντιών του εκπ/κου και εξηγούμε γιατί υπάρχει η διαφορά αυτή (εδώ αναφέρουμε τη διαφορά των νεογιλών δοντιών και των μόνιμων). Για περισσότερη εξάσκηση στα μαθηματικά, μπορούμε να προσθέσουμε το σύνολο των δοντιών όλων των μαθητών (ανάλογα με την τάξη εκπόνησης του σεναρίου).

4η Δραστηριότητα   (10 λεπτά)

Στο τέλος δίνεται στους μαθητές ο συνημμένος σελιδοδείκτης που είναι τυπωμένος σε χαρτόνι εκτύπωσης και τους ζητάται να τον χρωματίσουν, να τον κόψουν και να γράψουν από τη μια μεριά το όνομά τους και από την άλλη μεριά μια ευχή για το δόντια τους (ενίσχυση του γραπτού λόγου και δημιουργικότητας).


Σε τι μας χρησιμεύουν τα δόντια


Δόντια - εννοιολογικό πλαίσιο

Το πλαίσιο αυτό είναι ενδεικτικό. Η διαμόρφωση του πλαισίου εξαρτάται απο το μαθητικό δυναμικό.

Δοντάκια - Σελιδοδείκτης

Κατά προτίμηση να εκτπώνεται σε χαρτί εκτύπωσης. Όταν ολοκληρωθεί το βάψιμο και το γράψιμο απο τους μαθητές καλό ειναι να πλαστικοποιείται, ώστε να μη φθείρεται

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γερά Δοντάκια» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3186