Το Ημερολόγιο του Κένταυρου Χείρωνα στην εποχή μας

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)

Το Ημερολόγιο του Κένταυρου Χείρωνα στην εποχή μας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το ημερολόγιο του Κένταυρου Χείρωνα είναι μια περιβαλλοντική εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία ενσωματώνει αρχές διεπιστημονικής προσέγγισης σε ένα θέμα που εντάσσεται στο βασικό αστρονομικό αλφαβητισμό και εκτυλίσσεται στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με αφορμή ιστορικές πηγές που θέλουν τον μυθικό Κένταυρο να διδάσκει μια πλειάδα ηρώων όπως π.χ. ο Ιάσωνας, για τους τρόπους προσανατολισμού και πλοήγησης με βάση τα αστέρια, αναπτύσσεται μια εκπαιδευτική προσέγγιση κατάλληλη για σχολεία του νομού Μαγνησίας και όχι μόνο. Ο Χείρωνας εκτός από προσανατολισμό δίδασκε και Ιατρική με βάση τα βότανα του Πηλίου τα οποία συνέλλεγε την κατάλληλη εποχή. Το πώς προσδιόριζε την κατάλληλη εποχή καλούνται οι μαθητές να ανακαλύψουν δημιουργώντας ένα φωτογραφικό ημερολόγιο με τις θέσεις δύσης του ήλιου σε διάφορες εποχές. Στη συνέχεια αφού κατασκευάσουν το ημερολόγιο, επαληθεύουν τη χρήση του προσδιορίζοντας ημερομηνίες με βάση τη θέση της δύσης στο δυτικό ορίζοντα.Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους οι μαθητές έρχονται σε επαφή εκτός από την αστρονομία και με τα γνωστικά αντικείμενα της ιστορίας, μυθολογίας και γεωγραφίας. Επίσης αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παρατήρηση, φωτογράφηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το ημερολόγιο του Κένταυρου Χείρωνα είναι μια περιβαλλοντική εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία ενσωματώνει αρχές διεπιστημονικής προσέγγισης σε ένα θέμα που εντάσσεται στο βασικό αστρονομικό αλφαβητισμό και εκτυλίσσεται στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με αφορμή ιστορικές πηγές που θέλουν τον μυθικό Κένταυρο να διδάσκει μια πλειάδα ηρώων όπως π.χ. ο Ιάσωνας, για τους τρόπους προσανατολισμού και πλοήγησης με βάση τα αστέρια, αναπτύσσεται μια εκπαιδευτική προσέγγιση κατάλληλη για σχολεία του νομού Μαγνησίας και όχι μόνο. Ο Χείρωνας εκτός από προσανατολισμό δίδασκε και Ιατρική με βάση τα βότανα του Πηλίου τα οποία συνέλλεγε την κατάλληλη εποχή. Το πώς προσδιόριζε την κατάλληλη εποχή καλούνται οι μαθητές να ανακαλύψουν δημιουργώντας ένα φωτογραφικό ημερολόγιο με τις θέσεις δύσης του ήλιου σε διάφορες εποχές. Στη συνέχεια αφού κατασκευάσουν το ημερολόγιο, επαληθεύουν τη χρήση του προσδιορίζοντας ημερομηνίες με βάση τη θέση της δύσης στο δυτικό ορίζοντα.Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους οι μαθητές έρχονται σε επαφή εκτός από την αστρονομία και με τα γνωστικά αντικείμενα της ιστορίας, μυθολογίας και γεωγραφίας. Επίσης αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παρατήρηση, φωτογράφηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης > Τοπικό Περιβάλλον > Ανθρώπινες δραστηριότητες εντός της φέρουσας ικανότητας >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Διέγερση ενδιαφέροντος με βάση τη μυθολογία
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη - Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
Καθοδήγηση στην αναζήτηση αστρονομικών πληροφοριών
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη - Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
Τοποθέτηση του προβλήματος και πρόταση λύσεων
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη και υπαίθριος χώρος της επιλογής των μαθητών
Συλλογή δεδομένων με πρωτοβουλία των μαθητών
600λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ύπαιθρος και Σχολείο
Επεξεργασία δεδομένων και απάντηση στο πρόβλημα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Γνωριμία με την διαδικασία : πρόβλημα-παρατήρηση-επεξεργασία-απάντηση-πρακτική εφαρμογή
Καλλιέργεια συνεργασίας, προγραμματισμού δράσεων, καταμερισμού εργασίας
Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σχετικά με φωτογράφιση, επεξεργασία εικόνας
Χρήση ΤΠΕ στην αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ημερολόγιο, Ορίζοντας, Δύση, Ετήσια Πορεία του Ηλιου.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα φωτογράφησης
Δημιουργός Σεναρίου: Σεραφείμ Σπανός (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Ημερολόγιο του Κένταυρου Χείρωνα στην εποχή μας» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.