Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο προσεγγίζει την χριστιανική εικόνα από θεολογική, αισθητική και τεχνική άποψη. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά είδη της τέχνης της αγιογρφίας και εστιάζει στην εικόνα της Γέννησης του Χριστού για να αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, οι συμβολισμοί και η διαφορετικότητα στην προσέγγιση του γεγονότος της Γεννήσεως από τους καλλιτέχνες που το απεικόνισαν.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο στοχεύει να γνωρίσουν οι μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού τη βυζαντινή τέχνη αγιογραφίας, να επισημάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να αναγνωρίσουν την πνευματικότητα των εικόνων. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΠΕ) > Εκκλησιαστική Τέχνη > Ζωγραφική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι εικόνες μάς διδάσκουν
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Τα χαρακτηριστικά της τέχνης των εικόνων
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να πληροφορηθούν οι μαθητές για τα χαρακτηριστικά είδη της βυζαντινής τέχνης.
Να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά διαφόρων τεχνοτροπιών στην ζωγραφική των βυζαντινών εικόνων
Να καταστούν ικανοί ώστε να εντοπίζουν τους συμβολισμούς και τα μηνύματα που εκπέμπουν οι εικόνες.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και των εφαρμογών τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
βυζαντινή τέχνη, εικόνα, μακεδονική σχολή, κρητική σχολή, δυτική σχολή,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικός πίνακας, videoprojector, ικανός αριθμός Η/Υ όσοι και οι μαθητικές ομάδες, σύνδεση στο διαδίκτυο, λογισμικό "Θρησκευτικά Ε΄-ΣΤ΄" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (προαιρετικά ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές όσες και οι μαθητικές ομάδες)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).