Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο παρουσιάζει την Αλήθεια μέσα από τα ιερά κείμενα. Αναφέρεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής και στα Ευαγγέλια που συνέγγραψαν με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος οι τέσσερις Ευαγγελιστές μας, ο Ιωάννης, ο Μάρκος, ο Ματθαίος και ο Λουκάς.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο στοχεύει να κατανοήσουν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού ότι το Ευαγγέλιο αποτελεί την πρωταρχική και κορυφαία πηγή της χριστιανικής αλήθειας για τη ζωή. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΠΕ) > Καινή Διαθήκη > Βιβλία - Επιστολές >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή (Ιωαν. 14,6)
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Η Παλαιά Διαθήκη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Η Καινή Διαθήκη και η Αποκάλυψη του Ιωάννη
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίσουν οι μαθητές το Ευαγγέλιο ως το βιβλίο της Αλήθειας.
Να διαπιστώσουν πως η μελέτη του Ευαγγελίου οδηγεί στην προσέγγιση της Αλήθειας του Χριστού
Να πληροφορηθούν για τα βιβλία της Αγίας Γραφής (ονομασία και περιεχόμενο)
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και των εφαρμογών τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ όσες και οι μαθητικές ομάδες με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένο το λογισμικό Θρησκευτικά Ε-Στ του ΠΙ, σχολικό εγχειρίδιο, Videoprojector, διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).