Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας

3 ώρες

Η Καινή Διαθήκη και η Αποκάλυψη του Ιωάννη

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
i_apokalypsi_toy_ioanni.doc epistoles_apostoloy_payloy.doc

Αρχικά, οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση της Αγίας Γραφής από την ενότητα "Η Αλήθεια καταγράφεται"  (λογισμικό Θρησκευτικά Ε-Στ του ΠΙ) και ενημερώνονται για την Αγία Γραφή και το περιεχόμενό της με έμφαση στην Καινή Διαθήκη. Ακολουθεί συζήτηση- ανίχνευση των γνώσεων των μαθητών για την Καινή Διαθήκη και την προέλευση αυτών των γνώσεων (καταιγισμός ιδεών). Οι απόψεις των μαθητών καταγράφονται σε χρωματιστά χαρτάκια ίδιου χρώματος τα οποία οι μαθητές κολλούν σε συγκεκριμένο σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων.  

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός προβάλλει την παρουσίαση με τίτλο "Περιήγηση στα βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης" της αντίστοιχης ενότητας του διαδραστικού βιβλίου. Ακολουθεί συζήτηση και ενασχόληση με τη δραστηριότητα με τίτλο "Τα βιβλία της Αγίας Γραφής" από την αντίστοιχη ενότητα του διαδραστικού βιβλίου. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι στην Καινή Διαθήκη ανήκουν τα τέσσερα Ευαγγέλια που γνώρισαν στην 1η φάση του σεναρίου, οι Επιστολές και οι Πράξεις των Αποστόλων και ένα ξεχωριστό βιβλίο, η Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες ασχολούνται με τις δραστηριότητες του Φύλλου Εργασίας και τις παρουσιάζουν στις υπόλοιπες μαθητικές ομάδες. Παρατίθενται δύο διαφορετικά Φύλλα Εργασίας και ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει για τη ανάθεσή τους στις μαθητικές ομάδες ανάλογα με το δυναμικό τους. Με τις δραστηριότητες του ενός ΦΕ οι μαθητές προσεγγίζουν την Αποκάλυψη του Ιωάννη ενώ με τις δραστηριότητες του δευτέρου ασχολούνται με τις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου.

Ακολούθως, με τη χρήση διαδραστικού πίνακα οι μαθητές ασχολούνται με τις δραστηριότητες  "Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου"  (ερώτηση επιλογής λέξεων) και "Η Αποκάλυψη του Ιωάννη" (εκφράσεις τύπου σωστό/λάθος).

Τέλος, οι μαθητές χρησιμοποιώντας χαρτάκια διαφορετικού χρώματος εμπλουτίζουν με τη νέα γνώση τις αναρτήσεις τους στον πίνακα ανακοινώσεων και στη συνέχεια συμπληρώνουν το νοητικό χάρτη με τον οποίο ασχολήθηκαν στο ξεκίνημα του μαθήματος προσθέτοντας νέες έννοιες και σχέσεις στις ήδη υπάρχουσες (κυκλική διαδικασία εποικοδομητικού τύπου).


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ


Η Αποκάλυψη του Ιωάννη


Λογισμικό Θρησκευτικά Ε' - ΣΤ' του ΠΙ (Η Αλήθεια καταγράφεται)


Οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου


Η Αποκάλυψη του Ιωάννη


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3324