Το Χρώμα στην Τέχνη

Καλλιτεχνική Παιδεία (Γενικό Λύκειο)

Το Χρώμα στην Τέχνη

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Σε αυτή την θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν: Το χρώμα και η επίδραση του φωτός. Οι κατηγορίες και οι ιδιότητες των χρωμάτων. Οι αντιθέσεις των χρωμάτων και ο συμβολισμό τους. Η ανάδειξη του χρώματος μέσα από τα έργα τέχνης, τους καλλιτέχνες, την φύση και την καθημερινότητα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές την σημασία του χρώματος στη φύση και την τέχνη. Τις ιδιότητες των χρωμάτων, τους τρόπους της μεταξύ τους αλληλοεπίδρασης και τον νοηματικό συμβολισμό τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Καλλιτεχνική Παιδεία > Εικαστικά > Σχέδιο και χρώμα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι ιδιότητες του χρώματος 1
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Οι ιδιότητες του χρώματος 2
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Χρωματικές αντιθέσεις και συμβολισμοί
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας του χρώματος και την επίδρασή του στην τέχνη και τη ζωή
Η απομόνωση, η ερμηνεία και η ταξινομηση της ταυτότητας κάθε χρωματικής φόρμας
Δημιουργία, ανάμειξη & παραθέση χρωμάτων για την παραγωγή ενός προσωπικού αισθητικού αποτελέσματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διάθλαση φωτός, βασικά χρώματα, δευτερεύοντα, συμπληρωματικά, θερμά, ψυχρά, γκρίζο, απόχρωση, ένταση, τόνος, συμβολισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
Διαδραστικό πίνακα ή βίντεο προτζέκτορα, δίκτυο υπολογιστών, σύνδεση με το διαδίκτυο, εκτυπωτή Α4, σχεδιαστήρια, βιβλία τέχνης, χαρτιά 150 γραμμ.>, τέμπερες, πινέλα, μολύβια 2Β, 4Β, χρωματιστά μολύβια.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Χρώμα στην Τέχνη» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).