Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

2 ώρες

ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_drastiriotiton-diereynisis_psyhologikis_proetoimasias.docx

1ο  φύλλο εργασιών (ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας)

Το φύλλο αυτό βοηθά τους μαθητές/τριες να κάνουν μια σύντομη επανάληψη στη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων με χρήση της δομής ακολουθίας, να αποσαφηνίσουν παρανοήσεις και να καλύψουν τυχόν κενά. Επιπλέον, τους προετοιμάζει για την εισαγωγή στην δομή επανάληψης, μέσω προβληματισμού για τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η δομή ακολουθίας στην επίλυση κάποιου είδους προβλημάτων. Βοηθά επίσης τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει παραλήψεις, και να τις καλύψει, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι αυτό δεν έχει επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του παρόντος φύλλου εργασιών.

Η πρώτη δραστηριότητα του φύλλου αυτού εξηγεί αναλυτικά τον τρόπο κατασκευής ενός τετραγώνου στο πρόγραμμα Microworlds Pro, αναλύει τον κανόνα τον 360 μοιρών, και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές/τριες  υπολογίζουν τις μοίρες τις οποίες θα πρέπει να στρίψει η χελώνα κάθε φορά, ανάλογα με το γεωμετρικό σχήμα που έχουμε να σχεδιάσουμε. Στη συνέχεια, καλούνται να ανοίξουν το πρόγραμμα Microworlds Pro, να αντιγράψουν τις εντολές που τους δίνονται και να τις δοκιμάσουν στο περιβάλλον για να δουν το αποτέλεσμα το οποίο προκύπτει.

Στη δεύτερη δραστηριότητα, έχοντας ως γνώμονα τα συμπεράσματα της προηγούμενης δραστηριότητας, η κάθε ομάδα θα πρέπει να συντάξει τις εντολές για τον σχεδιασμό ενός τριγώνου, ενός πενταγώνου και ένα οκταγώνου αντίστοιχα και να τις καταγράψει στο φύλλο εργασιών. Στην συνέχεια θα πρέπει να τις δοκιμάσουν στην εφαρμογή και να ελέγξουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων.

Ακολουθούν τρεις ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν γραπτώς οι ομάδες, αφού προηγουμένως συζητήσουν μεταξύ τους τα μέλη της κάθε ομάδας. Οι ερωτήσεις αυτές στόχο έχουν να προβληματίσουν τους μαθητές/τριες για την αναποτελεσματικότητα της δομής ακολουθίας σε κάποιες περιπτώσεις και να αναγνωρίσουν την ανάγκη ύπαρξης μιας νέας δομής για την κατασκευή πιο αποτελεσματικών προγραμμάτων.  


Δημιουργός Σεναρίου: Ευαγγελία Λιάνου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3646