Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

2 ώρες

διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_drastiriotiton-gnostiko.docx

Στην πρώτη δραστηριότητα του  δεύτερου φύλλου εργασιών παρουσιάζεται η δομή επανάληψης. Αρχικά ζητείται από τους μαθητές/τριες να ανοίξουν το φυλλομετρητή τους και να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Φωτόδεντρου  http://photodentro.edu.gr/. Έπειτα να χρησιμοποιήσουν την αναζήτηση που υπάρχει ενσωματωμένη στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα και να θέσουν ως κριτήριο αναζήτησης τη “ δομή επανάληψης ”. Από τα αποτελέσματα να επιλέξουν τον κατάλληλο ψηφιακό πόρο, και να μεταβούν σ’  αυτόν ο οποίος περιέχει μια διαδραστική παρουσίαση της δομής επανάληψης μέσα από το παράδειγμα του αλγόριθμου σχεδίασης ενός τετραγώνου σε logo.

Ο μαθητής/τρια μέσα από την παρουσίαση οδηγείται σταδιακά στην αναγνώριση της χρησιμότητας και του ρόλου της δομής επανάληψης στον συγκεκριμένο αλγόριθμο και ευρύτερα. Ο/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής μάθησης. Στη συνέχεια, τους καλεί να υλοποιήσουν τον αλγόριθμο σε πραγματικό προγραμματιστικό περιβάλλον και να συζητήσουν το αποτέλεσμα με την ομάδα τους.

Η δραστηριότητα αυτή υλοποιεί τους στόχους: 1, και 5-9.

 

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι ομάδες χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του φωτόδεντρου καθώς και του πρώτου φύλλου εργασιών – δραστηριότητα 2η , καλούνται τώρα να σχεδιάσουν και πάλι ένα τρίγωνο, ένα πεντάγωνο και ένα οκτάγωνο. Αυτή τη φορά όμως  θα πρέπει να μετατρέψουν τις εντολές από τη δομή ακολουθίας στη δομή επανάληψης. Αφού συζητήσουν και καταλήξουν τα μέλη της ομάδας, θα πρέπει να καταγράψουν πρώτα τις εντολές στο φύλλο εργασιών και έπειτα να το δοκιμάσουν στο προγραμματιστικό περιβάλλον, ελέγχοντας έτσι την ορθότητα των αποτελεσμάτων.

Ακολουθούν δύο ερωτήσεις οι οποίες στόχο έχουν μέσω των απαντήσεων των μαθητών να επισημάνουν τη χρησιμότητα της δομής αυτής καθώς κάποια από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει έναντι της δομής ακολουθίας.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει υποστηρικτικός και διεκπεραιωτικός, διακριτικός όμως, παρεμβαίνοντας μόνο όταν και όπου αυτό του ζητηθεί.

Η τρίτη δραστηριότητα έχει ως στόχο οι μαθητές/τριες  να γνωρίσουν τον τρόπο κατασκευής του κύκλου. Οι εντολές δίνονται έτοιμες προς χρήση, και οι ομάδες καλούνται να τις δοκιμάσουν στο περιβάλλον Microworlds Pro. Διαπιστώνοντας ποιο είναι το σχήμα το οποίο προκύπτει, θα πρέπει τώρα να το μελετήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους και να προκύψουν κάποια συμπεράσματα τα οποία θα πρέπει να καταγράψουν στο φύλλο εργασίας. “Πόσες μοίρες στρίβει η χελώνα κάθε φορά;” “πόσα pixels προχωράει κάθε φορά;”  “πόσες φορές επαναλαμβάνονται οι εντολές;”. Λόγο της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου γεωμετρικού σχήματος, επιλέχτηκε αυτός ο τρόπος παρουσίασής του. Συνήθως οι μαθητές/τριες  δυσκολεύονται ή αδυνατούν να επιλύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα να τους δοθεί η λύση, και να μελετήσουν το αποτέλεσμα. 

Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούν τους στόχους: 1,6,7,8.


Δημιουργός Σεναρίου: Ευαγγελία Λιάνου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3647