Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

3 ώρες

Πειραματισμός μέσω πραγματικού εργαστηρίου

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe2.docx

Απλή πειραματική εφαρμογή για ποιοτική μελέτη του φαινομένου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Οι μαθητές διερευνούν το φαινόμενο μέσω Φύλλου εργασίας. 


Κύκλωμα δύο πηνίων


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3673