Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

3 ώρες

Έναυσμα ενδιαφέροντος: Ένα πιάτο αιωρείται

10λεπτά

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες, παρακολουθούν ένα απόσπασμα βίντεο και καταθέτουν τις ιδέες τους για το φαινόμενο που βλέπουν. Είναι δυνατόν οι ιδέες αυτές να καταγραφούν και στον πίνακα.


Το πιάτο που αιωρείται


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3671