Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

3 ώρες

Διατύπωση υποθέσεων μέσω διερεύνησης προσομοίωσης

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
prosomoiosi_phet.docx

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες, σχολιάζουν μία εικόνα. Στη συνέχεια διερευνούν μέσω προσομοίωσης (Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/faraday) με τη βοήθεια φύλλου εργασίας τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου


Πως θα φωτοβολήσει ο λαμπτήρας;

Παρατηρείτε αριστερά, ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει μία μπαταρία και ένα αγωγό που σχηματίζει μία σπείρα. Δεξιά υπάρχει ένα αντίστοιχο κύκλωμα στη θέση όμως της μπαταρίας υπάρχει λαμπτήρας.

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday

Μετά την εγκατάσταση της προσομοίωσης μέσω της διαδικασίας Λήψης, ακολουθείστε τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας

Κατεβάστε την προσομοίωση στον ΗΥ σας, κάνοντας κλικ στο Λήψη

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3672