Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

3 ώρες

Συμπεράσματα

30λεπτά

Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν και  καταλήγουν σε συμπεράσματα με τη βοήθεια διαδραστικών στοιχείων.


Αφορμή για σκέψη...

Μελετήστε την ερώτηση (κείμενο ή/και εικόνα) και μόνο όταν μπορέσετε να αιτιολογήσετε κάποια πιθανή απάντηση προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση.

Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης μέσω σωστής επιλογής λέξεων


Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3674