Η σχετική θέση των αντικειμένων

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η σχετική θέση των αντικειμένων

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το τετραγωνισμένο περιβάλλον της σκακιέρας και η τοποθέτηση των κομματιών, μας βοηθά στο χωρικό γραμματισμό. Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που θα το προσθέσουμε στη γωνιά με τα επιτραπέζια παιχνίδια της τάξης. Με αφόρμηση την επιθυμία των παιδιών να μάθουν αυτό το καινούργιο επιτραπέζιο παιχνίδι, ξεκινούμε την εισαγωγή των εννοιών που αφορούν τις σχετικές θέσεις. Αφού διερευνήσουμε τις γνώσεις των παιδιών με κατάλληλα διαμορφωμένο ψηφιακό υλικό, θα προχωρήσουμε στην εξάσκηση και εμπέδωση των εννοιών αυτών.

Στη δεύτερη φάση του σεναρίου, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη διαδικασία τοποθέτησης των κομματιών στη σκακιέρα, αξιοποιώντας τις έννοιες για τις σχετικές θέσεις των αντικειμένων. Στην ολομέλεια της τάξης θα προβούν σε δράσεις σε χειραπτικό υλικό (επιτραπέζια σκακιέρα), ενώ στο απεικονιστικό περιβάλλον του υπολογιστή, οι μαθητές/τριες περιγράφουν και εντοπίζουν τις θέσεις που παρατηρούν  και ελέγχουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους. Η/ο εκπαιδευτικός, σε αρκετές περιπτώσεις, θα αναλάβει την εκφώνηση των ερωτήσεων που τίθενται, ενώ τα παιδιά θα αναλάβουν την ενεργοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Τέλος, στην γ' φάση, οι μαθητές/τριες θα εξασκηθούν στις σχετικές θέσεις με πολλαπλούς τρόπους, όπως με αναγνώριση σωστού-λάθους, με επιλογή της σωστής απάντησης και άλλα. Επίσης, θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε συμβολικό επίπεδο, όπου θα τους ζητηθεί να εργαστούν σε σκακιστικά διαγράμματα.
 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η χωροαντιληπτική ικανότητα είναι σημαντική για το παιδί της προσχολικής ηλικίας διότι το βοηθά να γνωρίσει, να ερευνήσει και να χρησιμοποιήσει το χώρο γύρω του. Ξεκινώντας από θέσεις που μπορεί να πάρει το ίδιο το σώμα στο χώρο, φθάνει στην κατάκτηση συμβολικών διαδικασιών μέσο μοντέλων ή χαρτών ή και λέξεων. Σκοπός του σεναρίου είναι ο μαθητής να εξασκήσει το χωρικό εγγραματισμό στην κατάκτηση των σχετικών εννοιών "ανάμεσα", "μπροστά από", "δίπλα σε", "απέναντι", "κάτω από", "πίσω", "γύρω από", "πάνω σε" και άλλων, μέσα από την τοποθέτηση των αντικειμένων σε σχέση με το σώμα και σε σχέση με άλλα αντικείμενα. Για να το καταφέρει αυτό, ανακαλύπτει τις έννοιες τόσο σε εμπράγματο επίπεδο (με χειραπτικό υλικό), όσο και σε αναπαραστασιακό επίπεδο (εικόνες και σκακιστικά διαγράμματα).
 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Μαθηματικά >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Σχετικές θέσεις αντικειμένων σε σχέση με το σώμα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
νηπιαγωγείο, ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης
Σχετικές θέσεις των αντικειμένων μεταξύ τους
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη, ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης
Παιχνίδια με τις σχετικές θέσεις
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
τάξη, ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης
Διδακτικοί Στόχοι
Να περιγράφουν σχετικές θέσεις στο χώρο, χρησιμοποιώντας έννοιες όπως "ανάμεσα", "δίπλα" κ.α
Να εντοπίζουν και να ονομάζουν τις σχετικές θέσεις των αντικειμένων
Να μεταφέρουν τις δράσεις τους σε εμπράγματο και αναπαραστασιακό επίπεδο
Να αξιοποιούν οδηγίες και να τις προβάλουν απεικονιστικά, για τις σχετικές θέσεις των αντικειμένων
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας για την επίτευξη μιας δράσης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ανάμεσα σε, δίπλα σε, μπροστά από, πάνω από, κάτω από, πίσω από,
Υλικοτεχνική υποδομή
τετράγωνα επιδαπέδιας σκακιέρας, σκακιέρες επιτραπέζιες, ηλεκτρονικός υπολογιστής τάξης

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η σχετική θέση των αντικειμένων » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).