Η Αχτένιστη Αγελάδα

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Η Αχτένιστη Αγελάδα

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Τα νήπια στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας παρακολουθούν βίντεο με κυρίαρχες τις λέξεις που ξεκινούν από το φώνημα Α. Εμπλέκονται σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ως προς αυτό και εξοικειώνονται τα με σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την απόδοση των ήχων (φωνημάτων) στην ελληνική γλώσσα.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τα νήπια με ευχάριστο και αισθητικά προσεγμένο υλικό βοηθούνται να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση του προφορικού, να διακρίνουν την εικόνα μιας λέξης από την γραπτή απόδοση της και να προχωρήσουν σε υποθέσεις  σχετικά με το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Γλώσσα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρακολούθηση βίντεο
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Ποιες λέξεις ξεκινούν από τη φωνούλα Α. Ποιες όχι;
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Αναγνώριση γράμματος Α
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Αντιστοίχιση αντικειμένου - λέξης από Α.
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Η Αγελάδα και οι φίλοι της!
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να συνειδητοποιήσουν το φωνηµικό χαρακτήρα της γλώσσας
Να διακρίνουν τα φωνήµατα ως συστατικά των λέξεων
Να κατανοήσουν τη σηµασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας
Να συνειδητοποιήσουν ότι οι λέξεις αναπαριστούν αντικείμενα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
γλώσσα, γράμματα,
Υλικοτεχνική υποδομή
υπολογιστής

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Αχτένιστη Αγελάδα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).