Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο εαυτός μου

3 ώρες

Ζωγραφίζω τον εαυτό μου

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
proto_fyllo_ergasias.doc fasi_1._deigma_olokliromenis_ergasias.doc

Φάση πρώτη

Δραστηριότητα: Να ζωγραφίσουν τα παιδιά τον εαυτό τoυς

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη περιβάλλοντος(Παιδί και ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση), Γλώσσα, Έκφραση και Δημιουργία, Μαθηματικά, Πληροφορική.

Μοντέλο διδασκαλίας: Εργασία σε ζευγάρια, συζήτηση, ερώτηση- απάντηση. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

Λογισμικό: Για την πρώτη διδακτική παρέμβαση επιλέχθηκε το λογισμικό Tux Paint.

Διδακτικοί στόχοι: Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. του νηπιαγωγείου, στόχος είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους, αλλά να εντοπίσουν τις ομοιότητες και διαφορές με τους άλλους και να τις σέβονται.

Περιγραφή:

Στην ολομέλεια της τάξης η νηπιαγωγός με τους μαθητές συζητούν για τα χαρακτηριστικά τους, το χρώμα και το σχήμα  των μαλλιών, των ματιών, του προσώπου κ.λ.π. Έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες συζήτηση, ζωγραφική και παιχνίδι για τα μέρη του σώματος τους.

Γίνονται συγκρίσεις στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των παιδιών μεταξύ τους και επισημαίνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές. Επίσης τους δίνονται εικόνες με ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων, διαφορετικού φύλου και γίνονται συγκρίσεις. Εντοπίζονται ομοιότητες και διαφορές.

Αποφασίζουν να ζωγραφίσουν και με έναν διαφορετικό τρόπο τον εαυτό τους (εκτός από το χαρτί και τις ξυλομπογιές) αυτόν του υπολογιστή, δηλαδή τον ηλεκτρονικό. Απ’ την νηπιαγωγό επιλέγεται το λογισμικό ζωγραφικής Tux Paint.  Στην επιφάνεια εργασίας είναι τοποθετημένο από τη νηπιαγωγό το πρόγραμμα.

Στη γωνιά του υπολογιστή καλούνται ανά δύο οι μαθητές να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους .Ο καθένας καλείται ξεχωριστά κάνοντας  διπλό κλικ στο χαρακτηριστικό εικονίδιο να το ανοίξει. Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας το πινέλο να αρχίσει να τον ζωγραφίζει. Έχει την επιλογή να βάλει και χρώμα κάνοντας κλικ κάτω στην παλέτα με τα χρώματα, όπως και διάφορες σφραγίδες. Με τη γόμα μπορεί να σβήσει ότι δε χρειάζεται. Κάθε φορά που κάποιος μαθητής τελειώνει, εκτυπώνει την ζωγραφιά του πατώντας το πλήκτρο της εκτύπωσης. Οι μαθητές δουλεύοντας σε ζευγάρια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, μιλούν,  συνεργάζονται, νιώθουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση απ’ το αποτέλεσμα!

Το φύλλο εργασίας 1 δίνεται στους μαθητές, ενώ το φύλλο εργασίας 2 είναι μια ολοκληρωμένη εργασία ενός μαθητή. Δίνεται εδώ σαν δείγμα. Δεν θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα.

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο εαυτός μου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3706