Ο εαυτός μου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο εαυτός μου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Περιγραφή και αιτιολόγηση σεναρίου

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αποτελεί  μέρος  της  θεματικής  ενότητας « ο εαυτός μου».

Αφόρμηση

Το θέμα είναι οικείο στα παιδιά και δίνει την ευκαιρία για πολλές διερευνήσεις και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, που έχουν διαθεματικό χαρακτήρα. Δραστηριότητες κυρίως συλλογικές που θα ευνοούν την αλληλεπίδραση , την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας , τον προφορικό και γραπτό λόγο. Επίσης  το θέμα  είναι αναπτυξιακά κατάλληλο για αυτή την ηλικία  και μπορεί να στηριχθεί  και να αξιοποιήσει τις προϋπάρχουσες ιδέες και  γνώσεις των παιδιών Το εκπαιδευτικό σενάριο διεξάγεται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο εξαιτίας του γεγονότος ότι «Ο εαυτός» είναι απ’ τις πρώτες θεματικές ενότητες που πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο. 

Επιμέρους στόχοι:

  •  να περιγράψουν τα μέλη της οικογένειά τους και να μιλήσουν γι’ αυτά(5η Φάση, Γλώσσα-  Προφορική Επικοινωνία, Ομιλία και ακρόαση)
  • να εμπλέκονται σε καταστάσεις προβληματισμού. Να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα, μέσα από διαδικασίες δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου(4η Φάση, Μαθηματικά)

 

Παιδαγωγικοί στόχοι

  • Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.
  • Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας
  • Να αναπτύξουν τη λεπτή και την αδρή κινητικότητά τους

 

Στόχοι ως προς την τεχνολογία

Ø    Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του υπολογιστή, ως εποπτικού μέσου, ως εργαλείου για   τη μάθηση.

Ø    να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, προκειμένου να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει με πολλαπλούς τρόπους (πολυτροπικότητα) – οπτικούς, κιναισθητικούς, σωματικούς, χωροαντιληπτικούς

Ø      Να εξοικειωθούν   με τη χρήση του διαδικτύου και να διαπιστώσουν ότι αποτελεί πηγή  γρήγορης πρόσβασης σε πληθώρα πληροφοριών.

Ø      Να γνωρίσουν τη χρήση του  εκπαιδευτικού  λογισμικού    Revelation Natural art  

Ø    Να γνωρίσουν τις δυνατότητες του λογισμικού δημιουργικής έκφρασης Tux Paint

Ø    Να γνωρίσουν τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού λογισμικού kidspiration

Ø    Να γνωρίσουν τις δυνατότητες του λογισμικού δημιουργίας ταινιών Moovie Maker

Ø    Να έρθουν σε επαφή με το λογισμικό δημιουργίας Puzzle , το jigsawplanet

Ø    Να αναζητούν δεδομένα στο διαδίκτυο(Google Chrome)

Ø  Να τοποθετούν τον δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη και να μπορούν να επιλέγουν.

Ø      Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ποντικιού

Ø    Να τοποθετούν τον δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη  να σέρνουν και να τοποθετούν  , ενέργεια drag and drog( τεχνολογία).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Εκπαιδευτικό πρόβλημα

Ένα διδακτικό σενάριο, όπως «Ο εαυτός» είναι απ’ τις πρώτες θεματικές προσεγγίσεις, που πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο είναι συνήθως το πρώτο περιβάλλον που έρχονται οι μαθητές σε επαφή με τους άλλους, μετά το οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης βρίσκονται εξελικτικά στο εγωκεντρικό στάδιο ανάπτυξης και τα πάντα θεωρούν πως περιστρέφονται γύρω από αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  οργανώνονται δραστηριότητες με τρόπο παιγνιώδη, που έχουν σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές τον εαυτό τους, να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους, να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδιά, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές τους και να μάθουν να τις σέβονται.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί Δημιουργία και Έκφραση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ζωγραφίζω τον εαυτό μου
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Ολομέλεια τάξης στην παρεούλα και γωνιά του υπολογιστή
Τα αγαπημένα μου παιχνίδια
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά ολομέλειας της τάξης - παρεούλα και γωνιά του H/Y
Η οικογένειά μου
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά ολομέλειας της τάξης - παρεούλα και γωνιά του H/Y
Δημιουργώ παζλ με τον εαυτό μου
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Γωνιά H/Y
Γίνομαι σκηνοθέτης
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Χώρος ολομέλειας της τάξης και γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Nα μιλήσει ο κάθε μαθητής για τον εαυτό του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις προτιμήσεις του, τ
 Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.
Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.
να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους, αλλά και μέσα από την επικοινωνία με τους άλλους, να εντ
 να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, προκειμένου να εφαρμ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εαυτός, οικογένεια, φίλος, συνεργασία, κατανόηση,
Υλικοτεχνική υποδομή
2 Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και προεγκατεστημένα τα λογισμικά Tuxpaint, Kidspiration, Revelation Natural Art, Movie Maker.
Βιντεοπροβολέας με οθόνη προβολής, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με τρίποδα, μικρόφωνο και ηχεία συνδεδεμένα με τον Η/Υ.
Χαρτόνια κανσόν χρωματιστά, μαρκαδόρους, κόλλες, ψαλίδια.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο εαυτός μου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.