Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο εαυτός μου

3 ώρες

Τα αγαπημένα μου παιχνίδια

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi_2._proto_fyllo_ergasias.doc fasi_2._deigma_olokliromenis_ergasias.doc

Φάση δεύτερη.

 

Δραστηριότητα: Επιλέγω τα παιχνίδια που προτιμώ.

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και περιβάλλον(Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση), Γλώσσα, Πληροφορική.

Μοντέλο διδασκαλίας: Εργασία σε ομάδες των δύο παιδιών , όπου αναπτύσσεται ανταλλαγή απόψεων και προτιμήσεων. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

Λογισμικό: Για την δεύτερη διδακτική παρέμβαση επιλέχθηκε το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης το Kidspiration.

. Διδακτικοί στόχοι: Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. του νηπιαγωγείου στόχος είναι τα παιδιά μέσα απ’ την επικοινωνία μεταξύ τους, να συνειδητοποιήσουν τις ομοιότητες και διαφορές στις προτιμήσεις με τους άλλους και να τις σέβονται.

Περιγραφή:

 Ζητείται από τους μαθητές να φέρουν απ’ το σπίτι τους το αγαπημένο τους παιχνίδι. Στην ολομέλεια της τάξης το κάθε παιδί παρουσιάζει το παιχνίδι του και μας μιλά γι΄αυτό.

Προτείνεται από τη νηπιαγωγό να επιλέξουν κι εκείνοι παιχνίδια που προτιμούν μέσα από το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης το Kidspiration, το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή και οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι. Όπως επίσης είναι εξοικειωμένοι στη χρήση του ποντικιού.

Η νηπιαγωγός  τοποθετεί έξω από ένα σύνολο (σε σχήμα καρδιάς),το λεγόμενο Super Grouper, αντικείμενα που έχουν μια κοινή ιδιότητα, είναι όλα παιχνίδια.Τα  επιλέγει από μια πληθώρα εικόνων, που υπάρχουν μέσα στις έτοιμες συλλογές του. Το αρχείο που  δημιουργεί το  τοποθετεί στην επιφάνεια εργασίας, ώστε να είναι εύκολο  να  ανοιχτεί.

Έτσι λοιπόν την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων οι μαθητές καλούνται σε ζευγάρια ανομοιογενή ως προς το φύλο, την ηλικία, τις ικανότητες στη γωνιά του υπολογιστή. Τα παιδιά καλούνται με ένα διπλό κλικ να πατήσουν πάνω στο εικονίδιο της συντόμευσης.

Με τη λειτουργία drag and drop καλείται ο μαθητής να σύρει μέσα στην καρδιά απ΄ τα παιχνίδια που έχουν επιλεγεί απ’ τη νηπιαγωγό τα παιχνίδια που του αρέσουν. Μόλις το τελειώσει μπορεί να το εκτυπώσει και να το καρφιτσώσει στον πίνακα με τις ζωγραφιές.

Κατά τη διάρκεια που ο κάθε μαθητής συμπληρώνει τις δικές του επιλογές συζητά αυθόρμητα και συγκρίνει με το ζευγάρι του τις επιλογές και του άλλου. Έτσι επιτυγχάνεται η επικοινωνία και η έκφραση των επιλογών τους που ήταν και ο αρχικός μας στόχος.   

Το φύλλο εργασίας 1 δίνεται στους μαθητές, ενώ το φύλλο εργασίας 2 είναι μια ολοκληρωμένη εργασία ενός μαθητή. Δίνεται εδώ σαν δείγμα. Δεν θα χρησιμοποιηθεί στο μάθημα.       


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο εαυτός μου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3707