Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ο εαυτός μου

3 ώρες

Η οικογένειά μου

35λεπτά

Φάση τρίτη

Δραστηριότητα: Να ζωγραφίσουν την οικογένειά τους

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:  Γλώσσα (Προφορική Επικοινωνία- Ομιλία και ακρόαση), Μαθηματικά, Πληροφορική, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία και Έκφραση.

Μοντέλο διδασκαλίας: η συνεργατική μέθοδος. Εργασία σε ομάδες των δύο παιδιών, όπου μέσα απ’ την συζήτηση θα υπάρξει αλληλεπίδραση.

Λογισμικό: Για την τρίτη διδακτική παρέμβαση επιλέχθηκε απ’ τη νηπιαγωγό το λογισμικό έκφρασης και δημιουργίας το Revelation Natural Art. 

Διδακτικοί στόχοι: Σύμφωνα με το Α.Π.Σ. του νηπιαγωγείου στόχος είναι τα παιδιά να περιγράψουν τα μέλη της οικογένειά τους και να μιλήσουν γι’ αυτά.

Περιγραφή:

Ζητείται απ’ τους μαθητές να φέρουν απ’ το σπίτι τους μία φωτογραφία της οικογένειάς τους. Στην ολομέλεια της τάξης ο κάθε μαθητής θα περιγράψει την φωτογραφία που θα έχει φέρει και θα μιλήσει γι’ αυτούς (τα ονόματα , την ηλικία των αδερφών τους ,  κ.λ.π.).

Αποφασίζουμε από κοινού να ζωγραφίσουν την οικογένειά τους στον υπολογιστή στο πρόγραμμα Revelation Natural Art, για να είναι λίγο διαφορετικό το περιβάλλον από εκείνο που ζωγράφισαν «Τον εαυτό τους». Έπειτα τα παιδιά καλούνται ανά δύο στην γωνιά του υπολογιστή να το εφαρμόσουν. Στην επιφάνεια εργασίας είναι τοποθετημένο από τη νηπιαγωγό το πρόγραμμα Revelation Natural Art.

 Ο κάθε μαθητής ξεχωριστά καλείται κάνοντας  διπλό κλικ στο χαρακτηριστικό εικονίδιο να το ανοίξει. Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας το πινέλο αρχίζει να την ζωγραφίζει. Έχει την επιλογή να βάλει και χρώμα κάνοντας κλικ κάτω στην παλέτα με τα χρώματα, όπως και διάφορες σφραγίδες. Με τη γόμα μπορεί να σβήσει ότι δε χρειάζεται. Στην επιφάνεια εργασίας έχει ανοιχτεί φάκελος για τις ζωγραφιές των παιδιών. Όταν ολοκληρώνει την ζωγραφιά του ο καθένας την αποθηκεύει στον φάκελο. Μπορούν και να την εκτυπώσουν και να την αναρτήσουν στον πίνακα της γωνιάς του H/Y.

Οι μαθητές ζωγραφίζοντας την οικογένειά τους, μιλούν  μεταξύ τους, ανταλλάσσουν σκέψεις,  επικοινωνούν, διασκεδάζουν.

Επέκταση: Η νηπιαγωγός μαζί με τους μαθητές χρησιμοποιώντας το λογισμικό Movie-Maker μπορούν να δημιουργήσουν ταινία με τις ζωγραφιές που έφτιαξαν. Έχουν την δυνατότητα να προσθέσουν μουσική από την αναζήτησή τους στο διαδίκτυο  , μέσω του YouTube , όπως και να ηχογραφήσουν κάτι που θα ήθελαν να πουν για την οικογένειά τους. Μπορεί να γίνει και πρόσκληση στους γονείς να παρουσιάσουν οι μαθητές με τη νηπιαγωγό τους την ταινία στον βιντεοπροβολέα. Θα είναι ένα γεγονός που θα μας φέρει όλους πιο κοντά!

ία και η έκφραση των επιλογών τους που ήταν και ο αρχικός μας στόχος.           


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ο εαυτός μου» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3708