Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

« Γιατί, ποιος είναι τέλειος; Ελάτε πιο κοντά »

3 ώρες

Συγκέντρωση,αποδελτίωση,διαμοιρασμός υλικού

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_yliko_fasis_iii.docx

Με το εργαλείο Linoit  http://linoit.com/home κάθε ομάδα δημιουργεί έναν πίνακα ανακοινώσεων. Σ’ αυτόν θα συγκεντρωθούν σύντομες ειδήσεις αλιευμένες από τον καθημερινό τύπο που θα αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Μπορούν να ενσωματωθούν βίντεο και φωτογραφίες. Προηγείται συζήτηση σε ολομέλεια για τις λέξεις-κλειδιά της αναζήτησης.

  • Η κάθε ομάδα επιλέγει τις ειδήσεις της με βάση το χρώμα του καπέλου της, όπως υποδεικνύεται στο Φύλλο Εργασίας.
  • Εξαιτίας της πληθώρας του υλικού και της ανάγκης κριτικής προσέγγισης και επιλογής του, αυτή η φάση πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και εκτός σχολικού χώρου με διαμοιρασμό και επεξεργασία του υλικού μέσω της κλειστής ομάδας Facebook που έχει δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό ή εναλλακτικά, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να σχολιάζουν το υλικό τους και να το ενημερώνουν καθόλη τη διάρκεια της φάσης που μπορεί να επεκταθεί σε διάρκεια μιας εβδομάδας, προκειμένου να διερευνηθεί, κριθεί και ταξινομηθεί το υλικό. Κάθε ομάδα ενημερώνει με τον προσφορότερο τρόπο για την πρόοδο της εργασίας της και συνεργάζεται με τον/την εκπαιδευτικό για τη συνέχισή της.

Video "Pro Infirmis: Because who is perfect?"


Εργαλείο Linoit


Ιστοσελίδα με συνδέσμους εφημερίδων


Ομάδα ΔΑΓΙΠΟΛΗ


ΕΣΑμεΑ, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία


Συγκεντρωμένοι ιστότοποι των συλλόγων ατόμων με αναπηρία


Ορισμοί για τα άτομα με αναπηρία


Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΕΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «« Γιατί, ποιος είναι τέλειος; Ελάτε πιο κοντά »» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3931