Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

« Γιατί, ποιος είναι τέλειος; Ελάτε πιο κοντά »

3 ώρες

Παραγωγή εμπλουτισμένου video-πρόταση παρουσίασης

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_yliko_fasis_v.docx

Οι ομάδες καλούνται να παρέμβουν πάνω στο αρχικό video, κάνοντας τις δικές τους συνδέσεις - σχόλια με οπτικό υλικό από την έρευνά τους. Χρησιμοποιούν το πρόγραμμα MovieMaker, για να ενσωματώσουν αποσπάσματα από άλλα video ή φωτογραφίες, παρεμβαίνοντας επίσης στη μουσική επένδυση και στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Ως βοηθητικό υλικό, τους έχει δοθεί επιπλέον σε video ένα απόσπασμα από το έργο The Cost of Living της Βρετανικής -διεθνώς αναγνωρισμένης- ομάδας DV8 physical theatre, που αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα ένταξης ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο, με εργαλείο την Τέχνη.

Τα τελικά videos, μαζί με το αρχικό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα αποτελέσουν τον κορμό για μια διευρυμένη παρουσίαση στη σχολική κοινότητα, παρουσία και των κηδεμόνων των παιδιών καθώς και τοπικών και εκπαιδευτικών φορέων.


The Cost of Living - DV8 Physical Theatre


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΕΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «« Γιατί, ποιος είναι τέλειος; Ελάτε πιο κοντά »» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3933