Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

« Γιατί, ποιος είναι τέλειος; Ελάτε πιο κοντά »

3 ώρες

Παραγωγή: λόγου, πολυτροπικού κειμένου, αφίσας.

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_yliko_fasis_iv.docx

Το Γαλάζιο καπέλο:

  • Συζήτηση στην ολομέλεια: Ανασκόπηση του θέματος. Παρουσίαση των βασικών σημείων από κάθε ομάδα (μέσω συνδέσμου). Ανασύνθεση.
  • Ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση του ζητήματος. Κατά την παρουσίαση στην ολομέλεια οι ομάδες αξιοποιούν ό,τι χρήσιμο έχει συγκεντρωθεί και αναστοχάζονται πάνω στις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει ως τώρα.
  • Ταυτοχρόνως, χαρτογράφούν το ζήτημα σε εννοιολογικό χάρτη. Η εργασία γίνεται ομαδικά με βιντεοπροβολέα για συμμετοχή όλων των ομάδων. Επιλέγονται χειριστές υπολογιστών, ένα άτομο από κάθε ομάδα, με το συντονισμό του/της εκπαιδευτικού.

Υποθέματα : Τρόπος παρουσίασης του ζητήματος στον τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό. Σχολιασμός των ειδήσεων, οπτική γωνία, στάσεις, βαθμός συμμετοχής των Α.Μ.Ε.Α. στις κοινωνικές διαδικασίες, βαθμός αποκλεισμού, στερεότυπα στην απόδοση του ζητήματος.

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν την παρουσίαση που επιθυμούν, χρησιμοποιώντας προγράμματα είτε επεξεργαστή κειμένου είτε παρουσίασης. Καλούνται να ενσωματώσουν με υπερσυνδέσεις εικόνες, σύντομα videos, ιστοσελίδες και ό τι άλλο θεωρούν ότι υποστηρίζει την εργασία τους. Σημειώνεται επίσης ότι χρειάζεται να επιλέξουν από το υλικό τους αυτό που κρίνουν ως πιο αξιόπιστο και θεωρούν ότι προσφέρει διαφορετικές οπτικές στο ζήτημα, με έμφαση στην ανάδειξη  τρόπων που βελτιώνουν την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία και προωθούν την ιδέα της διαφορετικότητας.

Τέλος, οι μαθητές/ τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια αφίσα για το θέμα τους, χρησιμοποιώντας ψηφιακά ή παραδοσιακά μέσα. Παροτρύνονται να εκγραστούν, χωρίς να φοβούνται την τελειότητα, σε μια προσπάθεια να εκτιμήσουν το διαφορετικό και την ισότιμη προσφορά όλων στα περιορισμένα πλαίσια μιας σχολικής δραστηριότητας, αλλά και στο ανοιχτό πεδίο των κοινωνικών αντιπαραθέσεων.


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΕΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «« Γιατί, ποιος είναι τέλειος; Ελάτε πιο κοντά »» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3932