Φάση Σεναρίου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

« Γιατί, ποιος είναι τέλειος; Ελάτε πιο κοντά »

3 ώρες

Διδασκαλία μεθόδου 6 καπέλων-ομάδες

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_methodos_6_kapelon.docx

**Διδασκαλία της μεθόδου των έξι καπέλων του Edward de Bono, με προβολή πληροφοριακού υλικού μέσω της ιστοσελίδας:

https://prezi.com/xg6aqyvty1fa/de-bono/  ή

http://lpserron.gr/wp-content/uploads/2014/01/Six-Thinking-Hats-%CE%94%…

**Μοίρασμα σε 5  ομάδες σύμφωνα με την μέθοδο. Η ομάδα του μπλε καπέλου είναι όλη η τάξη στη συζήτηση της ολομέλειας.

**Παράδειγμα εφαρμογής αρχικά με ένα απλό πρόβλημα, π.χ. μια συμπεριφορά που θεωρείται προβληματική, όπως η πρωινή καθυστέρηση ενός/μιας μαθητή/τριας και στη συνέχεια με ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το θέμαπου θα επεξεργαστούν οι μαθητές/τριες - επεξεργασία με βάση τη μέθοδο

**Κατασκευή logo της ομάδας που να περιέχει το αντίστοιχο καπέλο - χρώμα.

  •   Η μέθοδος των έξι καπέλων.

Θεμελιώδης αρχή της μεθόδου είναι ότι ο ανθρώπινος νους σκέφτεται με διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι μπορούν να αναγνωριστούν και να χρησιμοποιηθούν δομημένα, ώστε να μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε στρατηγικές σκέψης.
Ο Dr. de Bono αναγνωρίζει έξι διακριτές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να δώσουν ερέθισμα στον εγκέφαλό μας. Σε κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις έχει δοθεί, για λόγους συμβολισμού, ένα χρώμα:
 

  Πληροφόρηση: Άσπρο – Σκεφτόμαστε μόνο ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, ποια είναι τα στοιχεία και τα γεγονότα

  Θετική κρίση: Κίτρινο – Εφαρμόζουμε τη λογική για να αναγνωρίσουμε οφέλη και προτερήματα

  Δημιουργικότητα: Πράσινο – Κάνουμε δηλώσεις και ερωτήσεις για να προκαλέσουμε τους συνομιλητές μας και να ερευνήσουμε πού οδηγούν κάποιες σκέψεις

  Συναίσθημα: Κόκκινο – Αντιδρούμε βάσει του ενστίκτου ή δηλώνουμε τα συναισθήματά μας για το θέμα

  Αρνητική κρίση: Μαύρο – Εφαρμόζουμε τη λογική για να αναγνωρίσουμε ψεγάδια, προβλήματα ή εμπόδια

  Η μεγάλη εικόνα: Μπλε – Συζητούμε σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, συνήθως το χρησιμοποιεί ο συντονιστής της ομάδας Η συζήτηση αρχίζει με μία εκτεταμένη συζήτηση “φορώντας” το άσπρο καπέλο, ώστε όλοι να έχουν κοινό στόχο για το θέμα. Στη συνέχεια, κάθε καπέλο εναλλάσσεται για λίγα λεπτά. Αυτό διασφαλίζει ότι οι ομάδες σκέφτονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δίνουν έμφαση στο θέμα που συζητείται και στρέφουν όλες τις προσπάθειές τους στα πιο σημαντικά στοιχεία του ζητήματος.

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΕΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «« Γιατί, ποιος είναι τέλειος; Ελάτε πιο κοντά »» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3929