Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)

"Εγώ κι εσύ μαζί!"

3 ώρες

"Ο κύκλος με την κιμωλία" - Η παράσταση

40λεπτά

1. Η Στ’ παρουσιάζει στην Α’ τάξη τον «Κύκλο με την Κιμωλία» με τις αφηγήσεις, τις παγωμένες εικόνες και τις σύντομες σκηνές που είχε ετοιμάσει στην Φάση 3.  Κατά τη διάρκεια της παράστασης , η δασκάλα διακόπτει την σκηνή σε σημεία όπου εκείνη κρίνει με το σύνθημα «ΣΤΟΠ» και οι ηθοποιοί παγώνουν. Απευθύνει στο κοινό – μαθητές της Α’ το ερώτημα:

«Τι νομίζεις ότι αισθάνεται ο/η …….(κάποιος βασικό πρόσωπο της σκηνής);

Η δράση συνεχίζεται με το σύνθημα «ΠΑΜΕ».

2.  Με τον ίδιο τρόπο, στη σκηνή της Δίκης, η δασκάλα «παγώνει» τους ηθοποιούς και την δράση επάνω στη φράση του Δικαστή  «Αποφασίζω το παιδί να το πάρει…» και καλεί τα παιδιά να απαντήσουν στην ερώτηση :

«Εσύ τι θα αποφάσιζες αν ήσουν ο δικαστής; Γιατί;»

Παροτρύνει τους μαθητές της Α’ να πάρουν την θέση του Δικαστή και να ανακοινώσουν την δική τους ετυμηγορία με δικά τους λόγια

«Θα ήθελες να πάρεις τη θέση του δικαστή επάνω στη σκηνή;»

3. Οι μαθητές της ΣΤ’ ολοκληρώνουν την παράστασή τους, παρουσιάζοντας την τελική έκβαση της δίκης όπως αυτή εξελίσσεται στο έργο. Οι μαθητές της Α’ τάξης ζωγραφίζουν μία σκηνή,  που τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από το έργο που μόλις παρακολούθησαν. Παρουσιάζουν τη ζωγραφιά τους στην ομάδα και την κάνουν δώρο στον «σχολικό γονέα» τους.  


Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Λιάτσου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «"Εγώ κι εσύ μαζί!"» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3983