Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

3 ώρες

Όργανα-Κυκλοφορία Αίματος

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
kykloforiko_systima_1_fe.pdf

Στη φάση αυτή ερευνούμε:

  • τα όργανα που αποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα,
  • τα δομικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και
  • την πορεία που ακολουθεί το αίμα καθώς κυκλοφορεί μέσα στο σώμα.

 


Κυκλοφορία αίματος

Μεταφέρετε τις ετικέτες αριστερά στη σωστή τους εικόνα.

1η Δραστηριότητα (αφόρμηση)

Αφόρμηση-εισαγωγή. Η δραστηριότητα αυτή έχει σκοπό να εισάγει τα παιδιά στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα ερευνήσουν.

Μαθησιακό Αντικείμενο: Ο ρυθμός της καρδιάς


2η Δραστηριότητα (υπάρχουσες αντιλήψεις)


3η Δραστηριότητα


Αιμοφόρα Αγγεία Ι


Μαθησιακό Αντικείμενο: Κυκλοφορία αίματος


Δομή καρδιάς Ι


Αιμοφόρα αγγεία ΙΙ


4η Δραστηριότητα


Μαθησιακό αντικείμενο: Πως είναι η καρδιά


Μέγεθος καρδιάς


Δομή καρδιάς ΙΙ

Μεταφέρετε τις ετικέτες από αριστερά στη σωστή τους θέση.

Ροή αίματος στην καρδιά (απαντήστε σε σειρά ερωτήσεων που έρχονται από δεξιά)


Μαθησιακό αντικείμενο: Κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά


5η Δραστηριότητα: Καρδιά και ηλεκτρισμός (προαιρετική)


Δεδομένα Ηλεκτροκαρδιογράφηματος


Ηλεκτροκαρδιογράφημα


Ηλεκτρικός παλμός


6η Δραστηριότητα (Συμπέρασμα)


Διάγραμμα Κυκλοφορικού Συστήματος


Η δραστηριότητα πραγματοποιείται χειρόγραφα στο έντυπο του ΦΕ αυτής της φάσης.

Μαθησιακό αντικείμενο: Διαδραστικές τρισδιάστατες απεικονίσεις της καρδιάς


4η Δραστηριότητα (εναλλακτική)

Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται σε δύο νέα Μαθησιακά Αντικείμενά που έγιναν για τις ανάγκες των ψηφιακών σεναρίων. Είναι αρκετά διαδραστική και ίσως χρονοβόρα. Μπορεί κατά την κρίση του διδάσκοντα να αντικαταστήσει κάποια άλλη δραστηριότητα.

Διαδραστικό video δομής της καρδιάς


Mαθησιακό αντικείμενο: Video δομής της καρδιάς


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Κυκλοφορικό Σύστημα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
29