Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

3 ώρες

Εργασίες σε βάθος χρόνου - Αναστοχασμός

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
kykloforiko_systima_fe_5is_fasis.pdf

Στη φάση αυτή:

  • εισάγουμε μια επιπλέον εργασία, που θα πραγματοποιηθεί εκτός τάξης και σε περίοδο μιας ή δύο εβδομάδων,
  • δίνονται οδηγίες στις ομάδες με μορφή κειμένου και ίσως χρειαστούν κάποιες επεξηγήσεις προφορικά,
  • παράλληλα δίνεται ένα έντυπο φύλλο εργασίας, για χειρόγραφη συμπλήρωση στο σπίτι, στο οποίο  καλείται η τάξη σε αναστοχασμό και μεταγνωστικές εκτιμήσεις.

Οδηγίες για την τελική εργασία


Οι ικανότητες των παιδιών να χειρίζονται συσκευές και λογισμικά είτε διαδικτυακά είτε τοπικά μπορεί να ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο. Με το δεδομένο αυτό όπου χρειάζεται μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στην εργασία. Εκείνο που προέχει είναι η εμπλοκή των παιδιών σε συνεργατικές και δημιουργικές ερευνητικές διαδικασίες, Τα μέσα δεν είναι αυτοσκοπός και μπορούν να τροποποιηθούν.

Επεκτάσεις-Προεκτάσεις (προαιρετικές)


Διαδραστική εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Κυκλοφορικό Σύστημα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
33