Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

3 ώρες

Υγιεινή Ζωή - Αιμοδοσία

30λεπτά

Στη φάση αυτή διερευνούμε:

  • την επίδραση των υγιεινών επιλογών στη διατήρηση ενός υγιούς κυκλοφορικού συστήματος (10 λεπτά) και  
  • την μεγάλη κοινωνική αξία της αιμοδοσίας (20 λεπτά).

Πηγές:

  • Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (http://www.ekea.gr/) και
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (http://posea.gr/).

 


Μαθησιακό αντικείμενο: Η αιμοδοσία στη Ελλάδα διαχρονικά.


Ορόσημα στην Ελληνική Αιμοδοσία


Μαθησιακό αντικείμενο: Θεμελιώδεις γνώσεις για αιμοδότες


4η Δραστηριότητα (Συμπέρασμα) Γνωρίζεις ότι...;

Η δραστηριότητα αυτή γίνεται σε επίπεδο ομάδας και όχι υποομάδας.

Συχνές ερωτήσεις από αιμοδότες


3η Δραστηριότητα


6η Δραστηριότητα (προαιρετική μελέτη στο σπίτι)


5η Δραστηριότητα (προαιρετική μελέτη στο σπίτι)


Σωστό ή Λάθος


1η Δραστηριότητα


Μαθησιακό αντικείμενο: Καρδιά και Υγεία


Σωστές επιλογές για ένα υγιές κυκλοφορικό σύστημα


Μαθησιακό αντικείμενο: Γίνε κι εσύ εθελοντής αιμοδότης


2η Δραστηριότητα (εργασία στο σπίτι μεταξύ ομάδων)


Στις οδηγίες της παραπάνω εργασίας θεωρείται πως συντρέχουν αρκετές προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη μαθητικών λογ/σμών στο ΠΣΔ και η ευχέρεια των παιδιών να χειρίζονται συσκευές (scanner) και διαδικτυακές εφαρμογές. Οι προϋποθέσεις αυτές βέβαια ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο. Γι΄ αυτό μπορεί να γίνουν, ανάλογα με τις ανάγκες, και οι απαραίτητες τροποποιήσεις–προσαρμογές.
Ο στόχος είναι η δυναμική συνεργασία των παιδιών και η συνθετική δημιουργία. Τα μέσα μπορεί να αλλάξουν και δεν αποτελούν αυτοσκοπό.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Κυκλοφορικό Σύστημα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
31