Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

3 ώρες

Ολομέλεια - Αξιολόγηση

20λεπτά

Στη φάση αυτή:

  • Οι συνεργαζόμενες ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
  • Ακολουθεί συζήτηση όπου ολόκληρη η τάξη σχολιάζει τις εργασίες, εντοπίζει ενδεχομένως διαφορές στην κατανόηση των γνωστικών ενοτήτων, εξάγει συμπεράσματα, αναδεικνύει την πληρέστερη εργασία, συνθέτει την τελική συλλογική εργασία.
  • Ακολουθούν αξιολογικές δραστηριότητες σε ατομικό επίπεδο.

1η Δραστηριότητα: Παρουσίαση-Συζήτηση-Αποτέλεσμα


2η Δραστηριότητα: Αξιολόγηση


Μαθησιακό αντικείμενο: Επαναληπτικές Ερωτήσεις


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Κυκλοφορικό Σύστημα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
32