Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

3 ώρες

Αίμα - Συστατικά - Ομάδες Αίματος

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
kykloforiko_systima_fe_2is_fasis.pdf

Στη φάση αυτή ερευνούμε:

  • τα συστατικά του αίματος,
  • το λειτουργικό ρόλο κάθε είδους συστατικού καθώς και πως αυτός συντελεί στην ομαλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος και
  • τέλος διακρίνουμε τις διάφορες ομάδες στις οποίες κατηγοριοποιείται το ανθρώπινο αίμα.

1η Δραστηριότητα (αφόρμηση)


2η Δραστηριότητα (υπάρχουσες αντιλήψεις)


3η Δραστηριότητα


Μαθησιακό Αντικείμενο: Συστατικά του αίματος


Είδη συστατικών αίματος


Μορφολογία συστατικών


Λειτουργικός ρόλος συστατικών (απαντήστε σε σειρά ερωτήσεων που έρχονται από δεξιά)


Ποσοστιαία σύσταση αίματος


4η Δραστηριότητα


Μαθησιακό Αντικείμενο: Ομάδες του αίματος


Αλήθεια και Ψέματα για τις ομάδες αίματος


Ομάδες αίματος και αιμοδοσία (μετακινήστε τις ετικέτες αριστερά σε όλες τις δυνατές τους θέσεις δεξιά)


5η Δραστηριότητα (συμπέρασμα)


Εννοιολογικός χάρτης Κυκλοφορικού συστήματος (μετακινήστε τις ετικέτες στη σωστή τους θέση)


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το Κυκλοφορικό Σύστημα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
30