Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Υλικό Υπολογιστή

2 ώρες

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής;

10λεπτά

Ο εκπαιδευτικός ρωτά την τάξη "Τι είναι ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής" και ζητά από τους μαθητές να ζωγραφίσουν την απάντηση (σε ένα φύλλο χαρτί ή στο τετράδιό τους).


Δραστηριότητα: Ζωγραφίζω τον Υπολογιστή

Ζωγραφίστε τι πιστεύετε ότι είναι ένας "Ηλεκτρονικός Υπολογιστής".

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υλικό Υπολογιστή» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
50