Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Υλικό Υπολογιστή

2 ώρες

Συσκευές Εισόδου - Εξόδου

30λεπτά

Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, μελετούν τη διαδραστική παρουσίαση που αφορά τις περιφερειακές συσκευές και τον χωρισμό τους σε μονάδες εισόδου και εξόδου.Έπειτα καλούνται να χωρίσουν τις συσκευές (σε μονάδες εισόδου -εξόδου) στη διαδραστική εφαρμογή "Οι περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου" (από Φωτόδεντρο).

 


Τοποθετείστε τις συσκευές στη σωστή θέση ανάλογα με το αν είναι εισόδου ή εξόδου

Πατήστε στο βέλος για να ξεκινήσετε ...

Εφαρμογή Φωτόδεντρου με όνομα "Οι περιφερειακές συσκευές εισόδου και εξόδου": http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1019?locale=el

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ


Δραστηριότητα


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υλικό Υπολογιστή» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
53