Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Υλικό Υπολογιστή

2 ώρες

Εννοιολογικός Χάρτης Υλικού Υπολογιστή

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
5._ennoiologikos_hartis_yliko.docx

Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν τις γνώσεις τους συμπληρώνοντας έναν εννοιολογικό χάρτη για το Υλικό του Υπολογιστή.


Μια Ζωγραφιά από λέξεις


Για να θυμηθείτε τι είναι ένας εννοιολογικός χάρτης, δείτε: Μια ζωγραφιά "από λέξεις", από τη Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού)-Βιβλίο μαθητή Κεφ.1 - Εν.2, διαθέσιμο στο: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3457,13990/

Σωστό ή λάθος;


Τι μάθαμε σήμερα; Ας αξιολογήσουμε τον εαυτό μας ...


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υλικό Υπολογιστή» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
54