Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Υλικό Υπολογιστή

2 ώρες

Υλικό ενός Υπολογιστικού Συστήματος

20λεπτά

Κάθε ομάδα μαθητών μελετά τη διαδραστική παρουσίαση που αφορά τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή και μαθαίνει τι είναι ένα υπολογιστικό σύστημα, από ποιες βασικές μονάδες αποτελείται ένας υπολογιστής, σε τι χρησιμεύει κάθε μια, τι ονομάζεται υλικό υπολογιστή. Σε συγκεκριμένα σημεία της παρουσίασης προβλέπεται συζήτηση στην τάξη που συντονίζεται από τον εκπαιδευτικό. (Εναλλακτικά, η παρουσίαση μπορεί να προβάλλεται στον βιντεοπροβολέα και να γίνεται συζήτηση στην τάξη). Ακολουθούν ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

 


Πώς ονομάζεται η συσκευή;

γράφουμε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και χωρίς τόνους, πάντα στα ελληνικά.

Γιατί χρησιμοποιείται κάθε συσκευή;


Βασικές μονάδες σε έναν υπολογιστή.


Τι μάθαμε σήμερα; Ας αξιολογήσουμε τον εαυτό μας ...


Ερωτήσεις Αναστοχασμού - Ανακεφαλαίωσης

Γίνονται από τον εκπαιδευτικό στην ολομέλεια της τάξης μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υλικό Υπολογιστή» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
52