Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Υλικό Υπολογιστή

2 ώρες

Διερεύνηση του Υλικού ενός Υπολογιστή

15λεπτά

Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες, διερευνούν τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος στη διαδραστική εφαρμογή "ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" (από Φωτόδεντρο). Έπειτα γράφουν στη ζωγραφιά τους το όνομα κάθε συσκευής που ζωγράφισαν και συμπληρώνουν τη ζωγραφιά τους με περισσότερες συσκευές.


Επιλέξτε κάθε συσκευή της εικόνας για να μάθετε γι΄αυτήν.

Βάλτε το ποντίκι πάνω σε κάθε συσκευή (βλέπετε το όνομα) ή κάντε κλικ γα λεπτομέρειες.

Το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/953

Δραστηριότητα 1


Δραστηριότητα 2

Συμπληρώστε στη ζωγραφιά σας άλλες συσκευές που μπορεί να περιλαμβάνει ένας υπολογιστής.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Υλικό Υπολογιστή» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
51